Een nieuwe tijd

We bevinden ons in een nieuwe tijd. Mensen en bedrijven nemen het heft in eigen handen. Bepalen zelf waar en hoe ze schone energie opwekken. En hoe ze deze gebruiken, opslaan en delen. Dit is de tijd van &

Onze merken

Eneco Groep bestaat uit verschillende merken en bedrijfsonderdelen. Ieder bedrijf of onderdeel speelt een eigen rol in het opwekken, gebruiken, opslaan en delen van energie. Met elkaar maken wij duurzame energie van iedereen mogelijk.

Lees meer

Duurzame energie van iedereen

Is het geen mooie gedachte als wij allemaal duurzame energie zelf in de hand hebben? Dat is geen toekomst meer. We zitten er middenin en steeds meer mensen doen mee. Ze kiezen zelf hoe ze energie opwekken, gebruiken, verkopen en delen met anderen. We hebben maar één aarde en die mogen we niet zwaarder belasten dan strikt noodzakelijk. Eneco Groep zoekt samen met klanten en partners naar energieoplossingen die slimmer wonen, werken en leven mogelijk maken.

lees meer
Duurzame energie van iedereen

Onze verhalen

Luminext

“Vanaf 2020 geen domme verlichting meer”

Luminext is de specialist in het beheren en besturen van verlichting in de buitenruimte. Aan de lantaarnpalen kan zij sensoren koppelen voor het meten van bijvoorbeeld geluid of fijnstof. Luminext verwerkt de metingen tot betrouwbare informatie die de stad veiliger, energiezuiniger, comfortabeler en leuker maken. Directeur Luminext, Henk Walraven vertelt over de mogelijkheden van nu en in toekomstige Smart Cities.

lees meer

Koploper in grootschalige duurzame opwekcapaciteit

Jaarlijks wekken we al ruim 1 GigaWatt (1.000 MegaWatt) duurzame energie op. Met windparken op land en op zee, met onze biomassacentrale en met zonneparken in Nederland, België, Groot-Brittannië en Frankrijk. Omgerekend is dat duurzame energie voor circa 850.000 huishoudens. Eneco Groep loopt voorop met investeringen in grootschalige opwekcapaciteit. Deze duurzame projecten dragen daar aan bij:

129 MW
  Eneco Luchterduinen
120 MW
  Prinses Amaliawindpark
62,7 MW
  Windpark Delfzijl
6 MW
  Zonnepark Ameland
30 MW
  Windpark Fosses-la-Ville (België)
3,5 MW
  Zonnepanelen op daken Audi Brussel (België)
12,1 MW
  Zonneproject Fonroche (Frankrijk)
42,5 MW
  Windparken Tullo & Twinshiels (UK)
69 MW
  Windpark Lochluichart (UK)
370 MW
  Windpark Norther in aanbouw (België)
Duurzame opwek