22 juni 2017

Hoe een zelfgebakken appeltaart het verschil kan maken

Start-ups zijn hot. Een beetje corporate dient iedere start-up dan ook te omarmen en er het liefst in te investeren. Want, corporate + start-up = succes. En als je het boek ‘Lean start-up’ van Eric Ries erbij pakt, dan lijkt het nog makkelijk ook.

In Powerpoint klinkt het zo eenvoudig

Zelf ben ik als Senior Innovatiemanager bij Eneco Smart Energy actief betrokken bij het realiseren van samenwerkingen met startende bedrijven. Dat gaat met vallen en opstaan. Uitermate zorgvuldig zoeken we samenwerking met bedrijven die met hun product of dienst kunnen bijdragen aan onze strategie, waarbij de focus ligt op het versnellen van de energietransitie. Ik ben fanatiek voorvechter van onze strategie en een 100% believer… Echter, in Powerpoint klinkt het als een makkie, maar de praktijk is weerbarstig.

Meer creativiteit door gebrek aan middelen

Eneco wil via start-ups experimenteren en opschalen met nieuwe diensten op een manier die bij ons als grote corporate niet van de grond komen. Het idee is namelijk dat de ontwikkeling buitenshuis sneller en impactvoller is. Ik ben zelf natuurlijk ook een product van een corporate, dus het is opletten dat we niet terugvallen op oude methoden en gebruiken. Iets dat onder tijdsdruk zo kan gebeuren.

Zo herinner ik mij één van de eerste gesprekken met de founders van de tech start-up Nerdalize. De founders stonden klaar om een revolutionaire warmtedienst aan te bieden aan Eneco-klanten. Bij Eneco waren we enthousiast, maar we zagen ook risico’s: wat als de dienst niet goed werkt, heeft dit dan een negatief effect op Eneco? Moeten we ons hier misschien voor verzekeren? Vol vertrouwen veegden de Nerdalize-founders onze bezwaren direct van tafel: wat kan er nu gebeuren? Als het misgaat, dan rijden we persoonlijk langs bij deze klanten met een zelfgebakken appeltaart. Enfin: dit is exemplarisch voor de soms tegenstrijdige manier van denken van corporates en start-ups.

Het is juist de vrijheid en gedrevenheid en gebrek aan middelen die de creativiteit in een startup vergroten en de ontwikkeling versnellen. Het aandragen van veel middelen kan zelfs zorgen voor averechtse effecten. Opletten dus!

Bel de klant zelf even

De allereerste ervaringen zijn geweldige lessen voor mij. Werken met ondernemers is een verademing en een groot verschil met werken voor een grote corporate. De overgang is groot: van projectgroepen, powerpoints, stuurgroepen, (klassieke) management teams en jarenlange productontwikkeltrajecten naar een hands-on beleving en samen met founders bewijzen dat het idee werkt bij ‘onze’ klanten. Zelf aan de knoppen, snel bijsturen, klanten zelf bellen om ons concept te toetsen en hup aan de keukentafel afspreken om te bekijken of het nog net even beter kan. De inspiratie en bevlogenheid sprongen al snel over. Wow!

Onbevangenheid versus commerciële targets

Het balanceren tussen enerzijds onbevangenheid en wereldverbetermentaliteit en anderzijds de commerciële targets van business lines lijkt langzaam zijn vruchten af te werpen. Het is namelijk niet zwart wit. Groot en klein komen samen verder, omdat corporates en start-ups steeds meer beseffen dat ze elkaar keihard nodig hebben. Beide partijen zetten hierin grote stappen, wat een openbaring! Vele ervaringen rijker leer ik iedere dag nog bij en bemerk dat Eneco en ikzelf zich hierin verder ontwikkelen. Dat geeft een goed gevoel en vertrouwen in de toekomst.

Paul van der Hoeven is Senior Innovatiemanager bij Eneco Smart Energy. In contact komen met Paul? Stuur hem een e-mail.