Financiën

Geconsolideerde balans

1 FEBRUARI 2017 X € 1 MLN.

Vaste activa
Materiële vaste activa 2.462
Immateriële vaste activa 279
Financiële vaste activa 480
Totaal vaste activa 3.221
   
Vlottende activa
Kortlopende vorderingen 877
Liquide middelen 443
Totaal vlottende activa 1.320

Totaal activa

4.5411 FEBRUARI 2017 X € 1 MLN.
   
Totaal groepsvermogen
2.821
Langlopende verplichtingen
Rentedragende schulden 384
Overige schulden 411
Totaal langlopende verplichtingen 795
Totaal kortlopende verplichtingen
 925

Totaal passiva

4.541

Balanscijfers zijn gebaseerd op IFRS grondslagen, waarop geen accountantscontrole is toegepast.
   

Special purpose consolidated balance sheet as at 1 February 2017 of N.V. Eneco Beheer (pdf)

Independent auditor’s report of special purpose consolidated balance sheet as at 1 February 2017 of N.V. Eneco Beheer (pdf)

Annual Report 2016 N.V. Eneco Beheer (pdf)

Credit Rating


Corporate Rating

Omschrijving

Rating


Credit rating N.V. Eneco Beheer

BBB+/Stable/A-2


S&P statements

November 24, 2016 (Eneco Beheer)

  S&P report - Ratings Direct
Financiering

Groenlening 2013

Uitgever:

N.V. Eneco Beheer

Geldgevers:

ING Bank, Triodos, ASN Bank

Bedrag:

EUR 100.000.000

Ranking:

Senior Unsecured

Vervaldatum:

2018 en 2020


Revolving Credit Facility

De doorlopende gecommitteerde kredietfaciliteit (Revolving Credit Facility) heeft een looptijd tot oktober 2018 en is beschikbaar voor algemene bedrijfsdoeleinden.


Kredietnemer:

N.V. Eneco Beheer

Bedrag:

EUR 500.000.000

Geldgevers:

ABN AMRO Bank N.V., Barclays Bank PLC, BNP Paribas Fortis S.A., Citigroup Global Markets LTD, Coöperatieve Rabobank U.A., ING Bank N.V., MUFG Bank (Europe) N.V., N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en The Royal Bank of Scotland PLC

Facility agent:

ABN AMRO Bank N.V.

Vervaldatum:

13 oktober 2018


Euro Commercial Paper Programme (ECP)

Een Euro Commercial Paper (ECP) programma is een standaard raamwerk met de belangrijkste condities waartegen kortlopende leningen aangegaan worden op de geldmarkt. Het ECP is niet gewaarborgd en niet achtergesteld.

Uitgever:

N.V. Eneco Beheer

Begeleidende bank:

ING Bank N.V.

Bedrag:

EUR 750.000.000

Dealers:

ABN AMRO Bank N.V.
Barclays Bank Plc
BNP Paribas
Citibank Europe Plc, UK Branch
Coöperatieve Rabobank U.A.
ING Bank N.V.
Natwest Markets

Ranking:

Senior Unsecured Notes

Rating:

A-2

Issue and Paying Agent:

Citibank, N.A., London Branch