We hebben maar één aarde

Duurzaamheid verankerd in ons DNA

Als iedereen op deze aarde hetzelfde zou leven zoals wij in Nederland, dan hebben we bijna vier wereldbollen nodig. Die hebben we natuurlijk niet. We hebben maar één planeet en daar teren we op in. Ecosystemen krijgen geen tijd om te herstellen en er gaat méér natuur verloren dan erbij komt. Hierdoor verandert ook het klimaat, want we voegen meer koolstof toe aan de atmosfeer dan de natuur kan opnemen.

Als we dit vertalen naar footprints, dan heeft de gemiddelde wereldburger een footprint van 1,7 keer de aarde*.

Het systeem is dus uit evenwicht. Het is tijd voor verandering. Eneco Groep is al sinds 2007 bezig met het ontwikkelen van duurzame oplossingen om duurzame energie van iedereen te maken.

*Bron: Global Footprint Network

Vrouw met sjaal in het zonnetje | Eneco Groep

Wat doen wij aan duurzaamheid

Man op een dak met zonnepanelen | Eneco Groep

Onze duurzame prestaties

Duurzame bronnen | Eneco Groep

Hernieuwbare energiebronnen

Wat verstaan wij onder duurzame energie?

Termen als duurzaamheid en duurzame energie zijn inmiddels containerbegrippen. Wat verstaat Eneco Groep onder duurzame energie? Een duurzame energievoorziening draagt bij aan het duurzaam omgaan met én het leven binnen de grenzen van onze planeet. Groene energie - verkregen via zon, wind, water en onder voorwaarden energie uit biomassa - is essentieel voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Ook reststromen, zoals warmte uit afvalverwerking of onbenutte warmte vanuit de industrie, dragen bij aan een duurzame energievoorziening.

Slimme, duurzame oplossingen

Steeds meer mensen kiezen zelf hoe ze op duurzame wijze energie opwekken, verbruiken, opslaan en delen. Gelukkig maar, want dit is hard nodig om de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen. Samen met klanten en partners zoekt Eneco Groep naar duurzame oplossingen die slimmer wonen, werken en leven mogelijk maken. Onze missie ‘Duurzame energie van iedereen’ maakt het leven binnen de grenzen van één aarde (one planet) mogelijk.

Lees meer over onze aanpak