Onze
duurzame prestaties

Duurzaamheidsindex 2017

Stijging Eneco en Oxxio in Duurzaamheidsindex

door flinke investeringen in windenergie

Eneco Groep NV is blij met de mooie rapportcijfers van haar merken Eneco en Oxxio in de ranglijst van het Onderzoek Duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers. Dat wordt jaarlijks samengesteld door de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE.

Lees meer

Toegelaten tot Science Based Targets initiative

Eneco Groep is het eerste Nederlandse bedrijf dat is toegelaten tot het Science Based Targets initiative (SBTi). Dit internationale initiatief helpt bedrijven bij het realiseren van de Parijse internationale klimaatafspraken om ruim binnen de 2˚C opwarming van de aarde te blijven.

Lees meer
Toegelaten tot Science Based Targets initiative | Eneco Groep

Zilver van Ecovadis

CSR Rating Ecovadis 2016 2016 m/z 2018, Silver | Eneco Groep

Het internationale Ecovadis beoordeelt bedrijven op duurzame prestaties en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Eneco Groep scoort de Silver Rating. Dat wil zeggen dat we bij de 30% best scorende bedrijven horen op het gebied van MVO.

De methode geeft bedrijven en organisaties de kans om leveranciers te vergelijken op het gebied van duurzaamheid, milieu en sociaal en ethisch werken. Ze maken daarbij gebruik van internationale MVO-normen zoals de Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact en ISO 26000.

FIRA

Ook FIRA heeft onze MVO-prestaties doorgelicht op basis van ISO26000, GRI en AA1000. Zij beoordeelt dit met een Extended CSR report.

De methodiek is beoordeeld door het NEN op consistentie met de NPR9026.

Silver member FIRA Platform | Eneco Groep

ISO 14001: Milieumanagement

Eneco Installatiebedrijven is ISO14001-gecertificeerd. Dit geldt ook voor de warmtekrachtcentrale in Utrecht. We streven ernaar dat eind 2017 alle bedrijfsonderdelen aan de minimumeisen van de ISO 14001-norm voldoen.

Duurzaam resultaat: het stroometiket

Stroometiket over de herkomst van (duurzame energie - Eneco Groep

Klanten willen dat wij eerlijk zijn over de herkomst van onze duurzame energie. Daarom is er het stroometiket. Dit etiket laat zien uit welke bronnen onze energie afkomstig is en wordt gecontroleerd door de overheid via de ACM (Autoriteit Consument & Markt).

Duurzaam geproduceerde energie krijgt een Garantie van Oorsprong (GvO’s). Elke MWh groene stroom staat garant voor een GvO-certificaat. Onze particuliere en MKB-klanten ontvangen sinds 2011 allemaal 100% groene stroom.

Voor grootzakelijke klanten kopen wij nog een deel grijze stroom in. Dit komt deels uit onze gas- en warmtekrachtcentrales en deels kopen we dit in. Voor het ingekochte deel wordt een zogenaamde importmix gehanteerd, die een indicatie geeft van de bron. Hierdoor kunnen we elektriciteit uit kolen- en kerncentrales helaas niet helemaal uitsluiten.