One Planet Plan

Leven binnen de grenzen van één aarde

One Planet Thinking helpt bedrijven om een strategie te ontwikkelen en deze te implementeren om binnen de grenzen van onze planeet te blijven. Als founding partner heeft Eneco Groep een zetel in de stuurgroep van het programma. Daarnaast neemt Eneco Groep actief deel aan de community of practice. Zo delen we onze kennis en ervaring met andere bedrijven.

Het is onze ambitie One Planet Thinking uit te laten groeien tot een internationaal programma waarin bedrijven en wetenschap zich verbinden aan dit gedachtegoed.

Met One Planet Plan bereiken we onze ambitie

In het One Planet Plan dagen we onszelf, onze leveranciers en klanten uit om binnen de grenzen van onze aarde te opereren. Dit is niet alleen noodzakelijk voor de natuur, maar ook voor ons eigen welzijn en dat van volgende generaties. Met onze missie ‘Duurzame energie van iedereen’ als stip op de horizon, geven wij daarin het goede voorbeeld.

In dit plan leggen we vast hoe wij onze impact op de aarde verminderen. Enerzijds doen we dat door te investeren in duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonneparken. Anderzijds ondersteunen we onze klanten met het verduurzamen van hun energieverbruik. Samen maken we het verschil. 

In het One Planet Plan maken we onderscheid in:

  • One Planet Company: we geven zelf het goede voorbeeld
  • One Planet Customer: samen met onze klanten maken we duurzame energie van iedereen mogelijk

Lees hier het volledige One Planet Plan

Selecteer om afbeelding te vergroten

We geven zelf het goede voorbeeld

We verduurzamen onze bedrijfsvoering. De energie die wij zelf verbruiken voor onze kantoren, wekken we op met wind en zon.

We investeren jaarlijks vele miljoenen in wind- en zonneparken en in duurzame warmteprojecten. Ook voor onze mobiliteit zijn we ambitieus. Onze mobiliteitsvisie is gebaseerd op openbaar vervoer, elektrisch vervoer en de oer-Hollandse fiets.

Selecteer om afbeelding te vergroten

  • Eind 2016 passeerden we de eigen duurzame opwekcapaciteit van 1 GigaWatt (1.000 MegaWatt). Omgerekend goed voor het jaarlijkse stroomverbruik van circa 850.000 huishoudens.
  • We blijven investeren. Binnenkort start bijvoorbeeld de bouw van het windpark Norther, voor de Belgische kust. In 2018 levert dat park omgerekend aan 400.000 huishoudens groene stroom.
  • Eneco bereikte begin 2017 de mijlpaal van 10 miljoen GigaJoule warmte. De AVR-centrale levert via Leiding over Noord restwarmte aan het stadswarmtenetwerk in de regio.

Meer groene productie

We werken samen met bedrijven die ook een uitgesproken keuze hebben gemaakt in duurzaamheid. Zo maken we het aanbod groene energie groter en dragen we bij aan lokale verankering en acceptatie ervan.

We werken nauw samen met partners zoals:

Samenwerking Unilever | Eneco Groep

Unilever

Windpark Delfzijl Noord

Google

Rijden op wind

Gerben Meijer, sustainability manager | Eneco Groep

Onze medewerkers zijn onze ambassadeurs. Wij stimuleren iedereen om het woon-werk-verkeer schoner te maken. Sustainability manager, Gerben Meijer schreef zijn visie in een blog.

Lees de blog van Gerben

We doen het samen met onze klanten

De grootste stappen maken we met onze klanten. Gelukkig zijn er steeds meer oplossingen bereikbaar voor consumenten en bedrijven.

  • Aan alle particuliere en MKB-klanten leveren we 100% groene stroom.
  • Met de verkoop van Powerwall, de thuisbatterij van Tesla, slaan klanten hun niet verbruikte zonne-energie op voor een later moment. 
  • We gaan zelfs nog een stap verder. Met het koppelen van een groep Powerwalls, in een CrowdNett, heb je een lokaal netwerk waarmee je opgeslagen energie flexibel kan gebruiken. Hiermee onderzoeken we de mogelijkheden om balans in het energiesysteem te houden. 
  • Mensen krijgen meer regie over hun gasverbruik met de Eneco WarmteWinner®. Deze hybride warmtepomp bespaart tot 60% op gas door het recyclen van restwarmte, zonder in te boeten op comfort. 

Selecteer om afbeelding te vergroten