Investeren in
duurzame energie

Wind

Windenergie is op dit moment de goedkoopste duurzame energiebron. Een windpark bouwen we niet voor onszelf, maar in opdracht van of samen met de klant. Met grote partners dringen we de CO2 terug door het verduurzamen van bedrijfsprocessen. Ook hebben we oog voor de omgeving waarin wij actief zijn. In een vroeg stadium betrekken we de mensen erbij die wonen of werken in de buurt van een windpark.

We bouwen windparken op land en op zee. Zo dragen we fors bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid.


Zonne-energie

In een uur is er meer zonne-energie op aarde dan we in een heel jaar kunnen verbruiken. Zonnepanelen hebben namelijk helemaal geen direct zonlicht nodig om stroom op te wekken. Alleen licht is al genoeg. Steeds meer klanten zien de eindeloze mogelijkheden met zonne-energie.


Warmte

De vraag naar duurzame warmte en koude groeit de komende jaren enorm. We zien de markt in die richting bewegen. Een warmterotonde in Zuid-Holland is in voorbereiding. Deze rotonde verbindt het Westland met haar kassen en tuindersbedrijven met industrie en woningen.  


Michiel van den Berg | Eneco Groep

‘Warmte is een goed doorontwikkelde techniek met eindeloze mogelijkheden. Als een gemeente snel stappen wil maken op weg naar duurzaam, dan is het een logische keuze. Zeker als gas verdwijnt uit de gebouwde omgeving, liggen er enorme kansen voor duurzame warmte. De basis, dat wil zeggen de infrastructuur, is er al. De technieken zijn volop in ontwikkeling.’

Michiel van den Berg, directeur Warmte & Koude

Leiding over Noord
Leiding over Noord brengt warmte uit de afvalverwerking van AVR naar steden in de omgeving. Begin 2017 bereikten we de mijlpaal van 10 miljoen GigaJoule warmte. 

Centrale Lage Weide
In Utrecht produceert de warmtekrachtcentrale Lage Weide elektriciteit en warmte voor de verwarming van gebouwen. Om de stadsverwarming verder te verduurzamen is een biomassaketel in ontwikkeling.


Biomassa

Bio-energie is elektriciteit en/of warmte, opgewekt door verbranding van biomassa. Biomassa bestaat uit biologisch afbreekbare producten. In onze bio-energiecentrale Eneco Bio Golden Raand zetten we houtsnippers van afvalhout om in groene stoom en stroom. 


Houtsnippers | Eneco Groep

‘Samen met Eneco slaan we een stevige slag in het verduurzamen van de chemie. Competitieve, duurzame stoom betekent een versterking van de toekomstbestendigheid van de energie-intensieve chemie. Het leidt tot een aanzienlijke reductie van onze CO2 voetafdruk, speerpunt in onze duurzaamheidsstrategie Planet Possible: met minder, méér doen.’
Knut Schwalenberg, directievoorzitter van AkzoNobel Industrial Chemicals


De CO2 die bij verbranding van biomassa vrij komt, is gelijk aan de opname door bomen en planten van dezelfde omvang. Als de uitstoot en opname van CO2 binnen één generatie valt, wordt gesproken van een duurzame cyclus. Om die risico’s uit te sluiten werken we toe naar een gecertificeerde keten met een Better Biomass certificaat.

Gas als transitiebrandstof

Eneco heeft geen kolengestookte centrales en we zeggen ‘nee’ tegen kernenergie. We investeren in wind, zon, warmte en biomassa. De komende jaren is er nog onvoldoende capaciteit en flexibiliteit om iedereen van schone energie te voorzien. Om die reden zetten we gas, als schoonste fossiele brandstof, in.

Enecogen

Enecogen is een van de schoonste en meest efficiente gascentrales van Europa, dankzij de lage CO2-uitstoot, de hoge efficiency van 59% en de lage NOx-uitstoot. Als er minder zon of wind is, kan deze centrale elektriciteit leveren aan meer dan 1,4 miljoen huishoudens.

Eneco Gasspeicher

In het Duitse Epe slaat Eneco Gasspeicher aardgas op in twee cavernes op ongeveer 1.200 meter diep. Deze twee cavernes - ontstaan bij zoutwinning – hebben een capaciteit voor zo’n 100 miljoen m3 aardgas. Dit aardgas wordt onttrokken aan het Nederlandse gastransportnet als de prijs laag is. Als het gas weer nodig is of als de prijs stijgt, voegt Eneco het gas weer toe aan het Nederlandse net.

Terugdringen van gas

Tegelijkertijd willen we het gasverbruik voor de verwarming van huishoudens verder terugdringen. De Eneco WarmteWinner® is een hybride warmtepomp die tot 60% bespaart op gas. Dit wordt gedaan door het recyclen van restwarmte, zonder in te boeten op comfort.