Een duurzame
energievoorziening?

Termen als duurzaamheid en duurzame ontwikkeling zijn de afgelopen jaren containerbegrippen geworden. Mensen zien in het bos van keurmerken en claims vaak niet meer de werkelijke betekenis. We laten zien hoe wij het begrip ‘duurzaam’ gebruiken en wat wij bedoelen met een duurzame energievoorziening. 

Een duurzame energievoorziening draagt bij aan het duurzaam omgaan met en het leven binnen de grenzen van onze planeet. Groene energie - energie van de zon, wind, water en onder voorwaarden uit biomassa - is essentieel voor een duurzame energievoorziening. Ook reststromen, zoals warmte uit afvalverwerking of onbenutte warmte vanuit de industrie, dragen bij aan een duurzame energievoorziening.  Duurzame energie, een duurzame energievoorziening of algemener ‘duurzame ontwikkeling’ kent voor ons een bredere definitie:


‘Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties - om in hun eigen behoeften te voorzien - in gevaar te brengen’

bron: Our Common Future, VN-Commissie Brundtland 

Of eenvoudig gezegd het milieu zo min mogelijk belasten, zodat de kinderen van onze kinderen een betere wereld hebben om in te leven.