Partnerships

Verbinden is onze kracht

De energietransitie is in volle gang. Klanten zitten steeds meer zelf aan de knoppen. De traditionele grenzen verdwijnen. Een bewoner of bedrijf heeft het ene moment de rol van klant, het andere die van producent en leverancier. Eneco Groep is de verbindende schakel tussen die verschillende rollen.

Dat betekent dat we niet alleen samenwerken, maar ook werken in samenhang. We delen kennis, zoeken de synergie en ondersteunen elkaar. Met ondernemers, strategisch partners en experts zoeken we naar de toegevoegde waarde om samen vaart te maken in de energietransitie.

Royal Schiphol Group stimuleert groei duurzame energie

'Eén ding staat vast: de luchtvaart moet en kan duurzamer. Voor het afsluiten van ons nieuwe energiecontract hebben we niet eens nagedacht over iets anders dan in Nederland opgewekte duurzame stroom.'

President-directeur Jos Nijhuis van Royal Schiphol Group

Bekijk de film

Binnen de grenzen van één aarde met WNF

Als partners in duurzaam ondernemen werken Het Wereld Natuur Fonds en Eneco Groep samen aan One Planet Thinking.

One Planet Thinking helpt bedrijven om een duurzame strategie te ontwikkelen en deze te implementeren om binnen de grenzen van onze planeet te blijven. Als founding partner is  Eneco Groep een trotse duurzame business partner en heeft het een zetel in de stuurgroep van het programma. Daarnaast neemt Eneco Groep actief deel aan de community of practice. Zo delen we onze kennis en ervaring met andere bedrijven.

Het is onze ambitie One Planet Thinking uit te laten groeien tot een internationaal programma waarin bedrijven en wetenschap zich verbinden aan dit gedachtegoed voor meer duurzame ontwikkelingen.

Lees meer

De & van klimaatneutraal met duurzame business partner Unilever

Conny Braams van Unilever, duurzame business partner | Eneco Groep

 ‘In 2030 willen wij wereldwijd klimaatpositief zijn. Dat wil zeggen dat we niet alleen volledig duurzame energie gebruiken, maar ook energie leveren aan de community. De samenwerking met Eneco en het direct koppelen van onze energiebehoefte aan vijf windmolens van het windpark Luchterduinen, is een belangrijke volgende stap in het bereiken van deze ambitie.’
Conny Braams, general manager Unilever Benelux

Lees meer

Flexibiliteit is geld waard

Met de Delftse start-up Peeeks hebben we een partner in duurzaam ondernemen gevonden die ons helpt met innovatieve oplossingen om de fluctuaties van het energiesysteem op te vangen. Zij stemt de bedrijfsprocessen af op de actuele stroomprijs. Zo kun je apparaten efficiënter gebruiken, dus aanzetten als de energieprijs laag is en uitzetten als die hoog is. Kortom: een duurzame ontwikkeling waar de toekomst bij gebaat is. Dit levert bedrijven een besparing op die kan oplopen tot 40% van hun energiekosten.

David Beijer, Peeeks partner in duurzaam ondernemen | Eneco Groep

‘Eneco biedt ons enorme meerwaarde. Naast een financiële injectie krijgen we ook toegang tot het netwerk en haar expertise. Voor Eneco is het interessant om op deze manier de voorspelbaarheid van het stroomverbruik van klanten te vergroten. Zij kan hierdoor goedkoper inkopen op de energiemarkten en haar klanten helpen te besparen.’
David Beijer, CEO en oprichter Peeeks

De & van samen investeren in wind met Mitsubishi

Met Mitsubishi Corporation werken we inmiddels al een paar jaar samen. Met een gemeenschappelijke strategie op duurzaamheid, investeren we samen in windparken op zee. Windpark Eneco Luchterduinen was het eerste grote windpark dat we samen realiseerden.

We zetten onze samenwerking voort met Norther. Het wordt het grootste offshore windpark van België. De bouw start vanaf 2018. Ook energiebedrijf Elicio is partner in het realiseren van dit windpark.

Mitsubishi Corporation logo

Dubbel samenwerken in De Unie

Rolf Steenwinkel, Amsterdam Energie

‘Wij zijn te klein om zelfstandig energieleverancier te zijn. Ons lidmaatschap van DE Unie vormt de basis om andere activiteiten op te starten.’
Rolf Steenwinkel, medeoprichter van Amsterdam Energie

DE Unie | Eneco Groep

Al meer dan driehonderd lokale en regionale energie-initiatieven zijn actief. Steeds meer mensen nemen zelf de regie over hun energievoorziening. Deze beweging levert nu al een grote bijdrage op aan de groei van lokaal opgewekte hernieuwbare energie uit, bijvoorbeeld, zon of wind.

Duurzame Energie Unie, ofwel DE Unie is een coöperatie die lokale energiebedrijven helpt bij het opereren op de energiemarkt. Eneco is ook lid van DE Unie. Met de kennis en ervaring van energie helpen we lokale energiebedrijven. Aan de andere kant helpen de leden Eneco met het samenwerken op lokaal niveau.

Lees meer over DE Unie

Rijden op zonne-energie

Het Solar Team ontwerpt de duurzame en praktische gezinsauto om later in 2017 deel te nemen aan de World Solar Challenge 2017 in Australië.