Midden in
de samenleving

Uw wensen en behoeften zijn belangrijk voor ons. We betrekken de omgeving waarin we werken bij onze projecten. Nog vóór dat een project start, praten we met bewoners en bedrijven in de buurt. Bij grotere projecten doen we iets terug. Bijvoorbeeld door mensen in de omgeving te laten participeren in een energieproject of te helpen met het inrichten van een gebiedsfonds om lokale duurzame initiatieven te stimuleren.

Loop gerust die centrale binnen..

'Ik hoef alleen maar een knop om te draaien en ik krijg warmte'

Met stadswarmte geniet je elke dag weer van een lekker warm huis. Maar wat komt er allemaal bij kijken?
Vol passie voor het vak zetten onze collega’s van de Utrechtse warmtecentrale de deuren open. Klanten zagen hoe het allemaal in zijn werk gaat.
Bekijk de video voor een impressie.

Fondsen

Voor wat hoort wat. Voor een maximale samenwerking doen we in gebieden waar wij windprojecten ontwikkelen iets terug voor de omgeving. Het oprichten van een fonds bijvoorbeeld. Met lokale duurzame initiatieven maken we samen de leefomgeving een stukje mooier.

Beeld Broedeiland Delfzijl | Eneco Groep

"We waren al langer bezig met de ontwikkeling van een broedplek voor visdiefjes en de Noordse Stern. Eneco realiseerde windpark Delfzijl Noord. Als tegenprestatie wilde Provincie Groningen dat Eneco meewerkte aan een broedeiland. We ontwikkelden het eiland echt samen. Wij hebben kennis van vogels, Eneco van de aanleg van dijken en taluds. Het is een duurzame plek waar de komende 25 jaar verschillende soorten vogels rustig kunnen broeden."

Silvan Puijman, beheerder Groninger Landschap

Gebiedsfonds Delfzijl

De omwonenden van windpark Delfzijl Noord betrekken we met een gebiedsfonds. Om onze omwonenden te betrekken bij dit windpark, wordt er een fonds opgericht. Vijftien jaar lang storten we ieder jaar € 50.000 in het fonds. Met dit fonds steunen we initiatieven die bewoners, ondernemers en andere organisaties aandragen om de duurzaamheid, leefbaarheid en ecologie in het gebied te vergroten. Daarnaast legden we dichtbij het windpark een broedeiland aan. Voor de inrichting hebben we samengewerkt met lokale natuurgroepen als het Groninger Landschap en met Avifauna.

Wijkondersteuning Leiding over Noord

Wijken in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen hebben een behoorlijke tijd last gehad van ons project Leiding over Noord. Winkelstraten zijn open gegraven, fietsers moesten stukken omfietsen door afsluitingen, en we hebben leidingen geboord vlak bij woonwijken. En dat dwars door vier deelgemeenten over 16,8 kilometer. Dit warmtetransportnet loopt vanaf afval- en energiecentrale AVR in Rozenburg naar woningen en bedrijven in Rotterdam. Om iets terug te doen voor deze omgeving, steunen we de wijken met € 10.000 per gemeente. Met dit geld ontstaan wijkinitiatieven die bijdragen aan een duurzamere leefomgeving zoals een natuur-ontdek-speelplein in Vlaardingen.

Ruud de Vries | Eneco Group

"Wij als gemeente faciliteren, maar het geld is van de bewoners. In onze Vlaardingse Westwijk hebben we een groep betrokken en mondige bewoners. Zij zijn behoorlijk streng. Je moet echt met een goed plan komen, waarvan iedereen kan profiteren. Het natuur-ontdek-speelplein bij OKC De Wereldwijzer stimuleert het natuurbewustzijn en is toegankelijk voor kinderen uit de hele wijk. De duurzame led-verlichting in de tuin van Stichting Philadelphia is ook mogelijk gemaakt met het geld. Dat Eneco geld doneert is nieuw en we zijn heel blij met dit initiatief. We zien dat het écht verbinding en betrokkenheid oplevert."

Ruud de Vries, wethouder Gemeente Vlaardingen

Energieke Scholen Project

In het energieke scholenproject maken we leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs uit de gemeenten langs het tracé bewust van duurzaamheid en energiebesparing.

Luchterduinenfonds

Windpark Luchterduinen | Eneco Groep

Met een speciaal fonds willen we inwoners van Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk betrekken bij het nieuwe windpark op zee, windpark Eneco Luchterduinen. Met dit fonds steunen wij duurzame initiatieven die inwoners aandragen. Iedere twee jaar wordt het fonds uitgekeerd. Lees meer op de website van Eneco Luchterduinen Fonds.

Lees hier meer over Eneco Luchterduinen Fonds.

Windpark Houten

De realisatie van een windpark dicht in de buurt is niet voor iedereen een prettig idee. Inwoners maakten zich vooral zorgen om het geluid en de slagschaduw van de wieken. Door continu overleg zijn de bezwaren voor de meeste mensen weggenomen. Als bijdrage aan een nog duurzamer woonomgeving zijn we in samenspraak het DuurzaamheidsFonds Houten gestart. Dit is een gezamenlijk initiatief van UWind, Eneco en Gemeente Houten. Het fonds stimuleert inwoners, instellingen en bedrijven binnen de gemeente Houten om duurzame initiatieven aan te dragen. En ondersteunt hen met kennis, kunde en financiële bijdragen.