Aandeelhouders

53 Nederlandse gemeenten zijn aandeelhouders van Eneco Groep. Als gevolg van de splitsing van Eneco Holding N.V. in enerzijds netbeheerder Stedin Holding N.V. en anderzijds Eneco Groep N.V. per februari van dit jaar, is bij een aantal aandeelhouders de vraag gerezen of er nog langer een publiek belang bestaat voor de continuering van het gemeentelijke aandeelhouderschap in Eneco Groep.

Uitkomst consultatie proces en vervolgstappen
De Aandeelhouderscommissie (AHC) is in het voorjaar van 2017 een consultatie gestart om in kaart te brengen welke gemeentelijke aandeelhouders van Eneco Groep hun aandelenbelang willen houden en welke hun belang willen afbouwen. Elke aandeelhouder moest hierover uiterlijk 31 oktober een besluit hebben genomen.

Wij hebben kennis genomen van de uitkomst van dit consultatieproces. Gezien de uitslag en de uiteenlopende posities van de aandeelhouders - afbouw zonder voorwaarden, afbouw onder aanvullende voorwaarden en behoud van het belang - willen we deze nu graag samen met de aandeelhouders evalueren, de consequenties er van bepalen en vaststellen welke opties er zijn voor de toekomstige eigenaarsstructuur van Eneco. Uitgangspunten daarbij zijn dat het vervolgproces recht doet aan de uitkomst en daarmee de belangen van alle betrokken aandeelhouders alsook de afspraken in het convenant.

De aandeelhoudende gemeenten en Eneco Groep hebben ten tijde van de splitsing in dit convenant afgesproken om bij een eventuele keuze tot afbouw van het aandeelhouderschap middels een gezamenlijk proces te komen tot een uitkomst waarin naast een goede opbrengst voor de aandelen, ook de duurzame strategie en continuïteit van de onderneming gewaarborgd zijn. De aandeelhouders en Eneco Groep hebben daarin een gezamenlijk belang.

Positie Eneco
Eneco Groep is niet tegen privatisering, maar wil haar succesvolle strategie gebaseerd op duurzaamheid en innovatie voortzetten en uitbouwen. Die succesvolle strategie heeft de onderneming met behulp van een stabiele aandeelhoudersbasis kunnen realiseren. Dat is ook nodig voor de toekomst. Wij zijn er van overtuigd dat de grote maatschappelijke impact die we hebben en willen behouden, hand in hand gaan met verantwoordelijk aandeelhouderschap. Eneco wil de aandeelhouders die hun belang wensen af te bouwen graag faciliteren, op een manier die zorgvuldig is, en recht doet aan de verschillende wensen en belangen van betrokkenen en met inachtneming van de afspraken die zijn gemaakt  in het convenant. Natuurlijk blijft Eneco Groep zich ervoor inspannen dat de positie van continuerende aandeelhouders voldoende gewaarborgd blijft.

Consultatie proces

De Aandeelhouderscommissie (AHC) is in het voorjaar 2017 een consultatie gestart om in kaart te brengen welke gemeentelijke aandeelhouders van Eneco Groep hun aandelenbelang willen houden en welke aandeelhouders willen afbouwen. Elke aandeelhouder moest hierover uiterlijk 31 oktober 2017 een besluit hebben genomen.

Naar het proces
algemene voorwaarden

Veelgestelde vragen

 • Wat wil Eneco?

  Lees hier meer over ons consultatie proces.

 • Wat is het doel van de consultatie?

  Het doel van de consultatie is om te inventariseren welke aandeelhouders van Eneco Groep hun aandelenbelang wensen te houden en welke aandeelhouders het wensen af te bouwen. In de consultatie wordt iedere aandeelhouder om die reden gevraagd uiterlijk 31 oktober 2017 een besluit te nemen waarmee hij aangeeft of hij zijn aandelenbelang in Eneco wenst te houden of af te bouwen, en op welke wijze
  De consultatie is een gezamenlijk proces van de AHC en Eneco.

 • Wat is de rolverdeling tussen de aandeelhouderscommissie (AHC), de raad van bestuur (RvB) en de raad van commissarissen (RvC) in dit proces?

  De AHC is ten opzichte van de aandeelhoudende gemeenten verantwoordelijk voor de inventarisatie van welke gemeenten hun belang willen houden en welke willen afbouwen. De AHC vraagt tevens mandaat om verkopende aandeelhouders in een eventueel verkoopproces te vertegenwoordigen.
  De RvB is er, onder toezicht van de RvC, voor verantwoordelijk aandeelhouders die afbouw overwegen, op een zorgvuldige manier te faciliteren in de wens tot afbouw, met oog voor alle betrokken belangen. Daarnaast rekent de RvB van Eneco Groep het tot haar verantwoordelijkheid dat de positie van aandeelhouders die er voor kiezen hun belang te behouden, op adequate wijze wordt beschermd.

 • Welke rol heeft Eneco Groep in de verkoop?

  Continuïteit van onze succesvolle duurzame strategie is cruciaal voor behoud van een duurzame toekomst van Eneco Groep. Een stabiele en toekomstbestendige aandeelhoudersbasis met een lange termijnvisie die deze strategie ondersteunt is daarvoor essentieel. Wij hechten daarom aan een gezamenlijk en zorgvuldig proces, dat de belangen van alle stakeholders dient. Wij gaan ervan uit dat wij, zoals is afgesproken in het convenant, na afloop van de consultatieperiode samen met de aandeelhouderscommissie in gezamenlijkheid de besluiten zullen nemen, die nodig zijn om een voor alle betrokkenen aantrekkelijke transactiemethode te kiezen en die vervolgens succesvol af te ronden.

 • Welke verkoopscenario’s zijn er?

  Er is een aantal opties benoemd in het consultatiedocument, zoals bijvoorbeeld een veilingverkoop of een beursgang. Na de uitkomst van het consultatieproces gaan wij samen met de aandeelhouderscommissie de verschillende verkoopopties verder uitwerken. Bijvoorbeeld bij een veilingverkoop worden de aandelen in een private transactie verkocht aan een of meerdere kopers. Bij een beursgang komt Eneco Groep geheel of gedeeltelijk in publieke handen van grotere of kleinere aandeelhouders, waaronder mogelijk ook particulieren.

 • Wat zijn de afwegingen die de aandeelhouders moeten maken?

  Iedere aandeelhouder moet afwegen welke publieke en financiële belangen met hun aandeelhouderschap zijn gediend. Daarnaast zijn er overwegingen ten aanzien van kopers en de positie van aandeelhouders die besluiten hun aandelenbelang in Eneco Groep aan te houden en de in dat verband te stellen randvoorwaarden.

Gemeenten en percentage aandelen

 31,69%  Rotterdam 3,38%  Lansingerland 
 16,55%  Den Haag 2,44%  Delft 
 9,05%  Dordrecht 2,34%  Zoetermeer 
 3,44%  Leidschendam-Voorburg
2,14%  Nissewaard 
    2,10%  Pijnacker-Nootdorp 

Gemeenten met minder dan 2% van de aandelen

Aalsmeer
Achtkarspelen
Alblasserdam
Albrandswaard
Ameland
Amstelveen
Barendrecht
Binnenmaas
Bloemendaal
Brielle
Capelle aan den IJssel
Castricum
Cromstrijen
Dongeradeel
Ferwerderadiel

Giessenlanden
Goeree-Overflakkee
Gorinchem
Haarlemmerliede & Spaarnewoude
Hardinxveld-Giessendam
Heemstede
Hellevoetsluis
Hendrik Ido Ambacht
Kollumerland c.a.
Korendijk
Krimpen aan den IJssel
Krimpenerwaard
Leerdam
Lingewaal
Molenwaard

Oud-Beijerland
Papendrecht
Ridderkerk
Rijswijk
Schiedam
Schiermonnikoog
Sliedrecht
Strijen
Uithoorn
Vianen
Westvoorne
Zandvoort
Zederik
Zwijndrecht

Algemene vergadering van aandeelhouders

Binnen zes maanden na het einde van een boekjaar organiseert Eneco Groep een algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). Als de raad van commissarissen of de raad van bestuur dat nodig vinden, kunnen extra vergaderingen worden gehouden. De agenda van de AvA wordt vastgesteld door de raad van bestuur en de raad van commissarissen.

Tijdens de jaarlijkse AvA wordt het jaarverslag besproken en de jaarrekening vastgesteld. De AvA is ook verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van de raad van commissarissen.