Consultatieproces aandeelhouderschap

Consultatiedocument en
Bericht aan de Aandeelhouders

Ten behoeve van de besluitvorming door colleges van Burgemeester & Wethouders en gemeenteraden van de aandeelhoudende gemeenten, heeft de AHC een Consultatiedocument opgesteld. Dit document neemt aandeelhouders mee in de werkwijze die de AHC voor ogen heeft en biedt hen een afwegingskader om te kopen of te verkopen. Daarnaast wordt hen gevraagd de AHC het mandaat te geven om tijdens een transactieproces namens hen op te treden.

Als aanvulling op het Consultatiedocument heeft Eneco Groep een ‘Bericht aan de aandeelhouders’ beschikbaar gesteld. In dit bericht brengen wij zaken onder de aandacht die wij voor aandeelhouders van belang achten bij hun besluitvorming. Dit betreft belangrijke punten voor al onze stakeholders, zoals ons marktleiderschap in de energietransitie, onze verantwoordelijkheid als werkgever, met name in de regio, en onze gezonde financiële positie en goede vooruitzichten.

Lees ook het Consultatiedocument
Lees ook het Bericht aan de aandeelhouders
Lees ook de Begeleidende brief bij het bericht aan de aandeelhouders