Algemene voorwaarden

Onze gedragsafspraken

Een goede vertrouwensrelatie tussen Eneco en haar klanten en medewerkers is belangrijk. Wij sturen op een integere werkwijze en voeren een actief compliancebeleid. Op deze manier voldoen wij aan wet- en regelgeving. 

Onze gedragsafspraken met onze leveranciers staan in onze Supplier Code of Conduct. Onze Procurement Desk koopt centraal in en regelt alle contacten en contracten met onze leveranciers.
Supplier Code of Conduct

Algemene inkoopvoorwaarden