Bestuur

Raad van bestuur

De raad van bestuur (RvB) heeft de dagelijkse leiding van de holding en is eindverantwoordelijk voor de prestaties van de holding en de bedrijven daarin:

  • Ontwikkelt de strategie en de langetermijnplanning.
  • Bewaakt het risicoprofiel.
  • Geeft leiding aan de divisie- en stafdirecteuren.
  • Stelt de jaarrekening op.
  • Beoordeelt de ‘key performance indicators’ en de bedrijfsplannen van de divisies en de overige bedrijfsonderdelen.

De RvB wordt benoemd door de raad van commissarissen (RvC) en legt verantwoording af aan de RvC en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA).

De raad van bestuur van Eneco Groep bestaat uit vier leden.

Eneco Groep voorzitter RvB | Ruud Sondag

Mr. L.M. (Ruud) Sondag (1962)

Eneco Groep lid RvB - Kees-Jan Rameau

Ir. C.J. (Kees Jan) Rameau (1962)

Eneco Groep lid RvB - Guido Dubbeld

Drs. G.A.J. (Guido) Dubbeld (1971)

Eneco Groep lid RvB - Frans van de Noort

F.C.W. (Frans) van de Noort (1965)

CV details raad van bestuur

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Eneco Groep N.V. adviseert de raad van bestuur (RvB) en houdt toezicht op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de verbonden onderneming.

De RvC van de Eneco Groep heeft twee commissies ingesteld:

  • Een selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie;
  • Een auditcommissie;

De remuneratie/selectie-, en benoemingscommissie bestaande uit Frederieke Leeflang (voorzitter), Atzo Nicolaï en Ewoud Goudswaard verzorgt de selectie en benoeming van leden van de RvB en adviseert over de beloning van de leden van de RvB.

De auditcommissie ziet toe op belangrijke financiële zaken. Deze commissie met als leden Marco Keim, Rob Zandbergen en Michael Enthoven vergadert hierover ieder kwartaal en heeft minimaal tweemaal per jaar overleg met de externe accountant. Marco Keim en Rob Zandbergen zijn roulerend voorzitter van de auditcommissie. De jaarrekening wordt door de RvC ter vaststelling voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Eneco Groep lid RvC - Charlotte Insinger

Mr. C.M. (Charlotte) Insinger MBA (1965)

Eneco Groep lid RvC - Frederieke Leeflang | Eneco Groep

Mr. F.J. (Frederieke) Leeflang (1969)

Eneco Groep lid RvC - Ewoud Goudswaard | Eneco Groep

Drs. E.Ph. (Ewoud) Goudswaard MBA MM (1958)

Eneco Groep lid RvC - Marco Keim

Mr. Drs. M.B.A. (Marco) Keim RA (1962)

Eneco Groep lid RvC - Rob Zandbergen

Drs. R. (Rob) Zandbergen (1958)

Eneco Groep lid RvC - Atzo Nicolaï

Mr. Drs. A. (Atzo) Nicolaï (1960)

Eneco Groep lid RvC - Marco Keim

Mr. M. (Michael) Enthoven (1951)

CV details raad van commissarissen

Vennootschapssecretariaat

Jan-Pieter Verwiel | Eneco

mr. J.P.A.M. Verwiel

General Counsel/Vennootschapssecretaris

Statuten en convenant

Op deze pagina vind je de integrale tekst van de statuten van de naamloze vennootschap Eneco Groep N.V. Deze statuten dateren van 12 december 2016. Daarnaast zijn er aanvullende afspraken met aandeelhouders vastgelegd in een aandeelhouderconvenant. De integrale tekst van het convenant, aanvullend op de statuten van de naamloze vennootschap Eneco Groep N.V., tref je integraal op deze pagina.

bijlagen: Convenant en Statuten

Gedragscode Eneco Groep N.V.

Eneco Groep N.V. is een onderneming die duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen nastreeft. Het is dan ook belangrijk dat we bewust omgaan met de regels, normen en waarden. De Gedragscode en onderliggende interne richtlijnen bieden ons daarbij houvast.

Overige downloads

Remuneratierapport
Reglement raad van commissarissen
Rooster van Aftreden RvC Eneco Groep NV
Profiel raad van commissarissen Eneco Groep NV

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het vennootschapssecretariaat, tel. + 31 (0)88 - 895 0032. Hier worden geen klantvragen in behandeling genomen.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Mis niets over Eneco Groep. Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al het nieuws en ontwikkelingen over hoe Eneco Groep de energietransitie versnelt.

Meld u nu aan