Duurzame energie
van iedereen

Hoe blijven we als energiebedrijf relevant

Jeroen de Haas, voorzitter raad van bestuur Eneco Groep

De energietransitie is geen toekomst meer, we zitten er middenin’, stelt Jeroen. ‘Steeds meer mensen zijn zich bewust van de noodzaak van verduurzaming. Consumenten en bedrijven nemen het heft in eigen handen.’

Inzet Jeroen de Haas

Versnellen en innoveren in de energiemarkt
‘Sinds 2007 lopen we voorop in de energiemarkt. Toen vertrouwde ik er al op dat het energiesysteem drastisch zou veranderen. Nu de energietransitie in volle gang is, is onze concrete opdracht: vernieuwen. We behouden onze leidende rol in de energiemarkt door verder te versnellen en innoveren. Ik noem dat de tijd van &. Onze manier van werken onderscheidt ons van de rest in de energiebranche.’

Bieden van toegevoegde waarde
‘In een decentraal georganiseerd energiesysteem bepalen mensen zelf waar en hoe ze groene energie opwekken, hoe ze deze gebruiken, opslaan en delen. De traditionele grenzen tussen leverancier, producent en klant verdwijnen. Een bewoner of bedrijf kan het ene moment de rol van klant hebben, het andere die van producent en leverancier. Door deze verschuiving van rollen gaat onze verantwoordelijkheid veel verder dan het produceren en leveren van groene energie. We bieden toegevoegde waarde door mensen diensten en middelen te geven zodat ze zelf aan de slag gaan met energie.’

Méns centraal stellen
‘Technologisch is al heel veel mogelijk, maar de energietransitie gaat niet sec over techniek. Het gaat over mensen en de keuzes die zij maken met behulp van techniek. Dat begint bij de méns centraal te stellen, in zijn dagelijks functioneren. We willen weten wat er speelt in hoofden en harten. Als we weten wat mensen echt willen, wat hen motiveert en beweegt, dan spelen we daar beter op in met innovatie energie-oplossingen, producten en diensten. Deze werkwijze bepaalt onze stip op de horizon. Met de missie “Duurzame energie van iedereen” stellen we mensen in staat zelf de regie te nemen.’

Het is de tijd van &
‘De vernieuwing en versnelling die nodig zijn om dit allemaal waar te maken, krijgt niemand alleen voor elkaar. Dat lukt alleen als we ambities, ideeën, technologieën, mensen en bedrijven verbinden. We kunnen alleen verdergaan als we samenwerken, én werken in samenhang. Binnen ons bedrijf, maar zeker ook met klanten, partners, start-ups, leveranciers. We stellen onszelf iedere dag de vraag: Waar kunnen we meer? Waar leveren we elkaar de juiste meerwaarde. Wij noemen dat zoeken naar de &. Want dit is niet de tijd van één. Niet de tijd van of. Niet de tijd van maar. Dit is de tijd van &. Met elkaar - binnen onze groep - en samen met onze klanten en partners gaan we die extra stappen zetten.’