03 juli 2017

Ode aan de lantaarnpaal

In weer en wind doen ze hun werk. Bij nacht en ontij staan ze voor ons klaar. Alle 3,6 miljoen exemplaren. Kortom: tijd voor een ode aan de lantaarnpaal, een onderschat object in de openbare ruimte. Mag ik even?

Lantaarnpaal

Lantaarnpalen nodigen uit tot klimwedstrijdjes en paalvoetbal, wat de motoriek van kinderen bevordert. Het zijn de dragers van honderden kilometers oranje vlaggetjes, in de jaren dat het Nederlands elftal niet tot hoofdpijn leidt. Verder fungeren ze als gratis mededelingenzuilen – “Help! Sam is al zes dagen vermist. Roodharig, scheel maar lief” inclusief foto van de betreurde kat. Zo is de ogenschijnlijk saaie lantaarnpaal veelkantig in zijn functie. Een vrolijke bijkomstigheid is dat hij ook nog licht geeft. Handig, zowel in steden en dorpen als in buitengebieden. 

Leefbaarheid

Maar de allersterkste troef van lantaarnpalen? Hun fijnmazigheid. Die brengt de Smart City dichterbij. Als het aan Eneco ligt, worden lichtmasten letterlijk de slimme dragers van technologie die onze leefbaarheid bevordert. Sensoren die in de armaturen zijn geïntegreerd, verrichten metingen. Zij stellen verkeersintensiteit en geluidsniveau vast, maar ook luchtkwaliteit, temperatuur of andere parameters die de lokale en regionale overheden relevant vinden. Zo beschikken de beheerders van de Smart City Hubs voortdurend over actuele sensordata. Na omzetting in informatie delen zij deze data met belanghebbenden en inwoners. Waar nodig leidt dat tot digitale bijsturing of andere ingrepen. De toepassingsmogelijkheden zijn in beginsel eindeloos. Van verkeersomleiding bij een ongeval tot crowdmanagement in het uitgaansleven. Maar ook: inbraakdetectie, milieu- en geluidsmetingen en snellere geleiding van hulpdiensten. Bovendien kunnen lantaarnpalen de antennes voor 5G gaan dragen. Zo verbeteren Smart City Hubs onze sociale veiligheid, [digitale] mobiliteit en gezondheid. Vanzelfsprekend leidt dat tot reductie van energieverbruik: openbare verlichting zal [be]geleidend en naar behoefte zijn. Niet onbelangrijk, want straatverlichting drukt voor veertig tot zestig procent op de gemeentelijke energienota.

Daad

Van woord naar daad. The Green Village heet onze pilot, waarbij Eneco de mogelijkheden van Smart City Hubs in de praktijk onderzoekt. Dat doen we met bevlogen partners, waaronder kennisinstituten, providers, app-ontwikkelaars, data-analisten en system integrators. In dit samenwerkingsverband, dat kennis van hardware en data verenigt, zijn wij het vliegwiel.

Inmiddels hebben we een doorgroeimodel voor gemeenten en andere beheerders ontwikkeld. Het kent vijf stappen, waarbij telkens opschaling van de technische mogelijkheden plaatsvindt. Oftewel: van traditioneel [lighting] tot Smart City Hub.

Voor mij is het zonneklaar dat Smart City Hubs een sterke bijdrage aan leefbaarheid gaan vormen. Natuurlijk zijn er nog hindernissen te nemen, waaronder de huidige aanbestedings- en subsidieregels. Maar binnen afzienbare tijd zullen slimme lantaarnpalen in Nederland opduiken – nu kat Sam nog. In afwachting daarvan kun je je alvast verdiepen in het vijfstappenplan dat elke stad slimmer maakt. Neem gerust contact met ons op. We vertellen er graag meer over!

Jan van de Ven

In deze blog deelt Jan van de Ven, manager Smart Outdoor bij Eneco, zijn visie op smart cities en vertelt hij over actualiteiten rondom dit thema. Contact opnemen met Jan? Ga naar zijn Linkedin of Twitter pagina.