Financiën

Geconsolideerde balans

1 FEBRUARI 2017 X € 1 MLN.

Vaste activa
Materiële vaste activa 2.462
Immateriële vaste activa 279
Financiële vaste activa 480
Totaal vaste activa 3.221
   
Vlottende activa
Kortlopende vorderingen 877
Liquide middelen 443
Totaal vlottende activa 1.320

Totaal activa

4.5411 FEBRUARI 2017 X € 1 MLN.
   
Totaal groepsvermogen
2.821
Langlopende verplichtingen
Rentedragende schulden 384
Overige schulden 411
Totaal langlopende verplichtingen 795
Totaal kortlopende verplichtingen
 925

Totaal passiva

4.541

Balanscijfers zijn gebaseerd op IFRS grondslagen, waarop geen accountantscontrole is toegepast.
   

Special purpose consolidated balance sheet as at 1 February 2017 of N.V. Eneco Beheer (pdf)

Independent auditor’s report of special purpose consolidated balance sheet as at 1 February 2017 of N.V. Eneco Beheer (pdf)

 

Jaarverslagen

Annual Report 2016 N.V. Eneco Beheer (pdf)

Halfjaar bericht

Halfjaarbericht 2017

Credit Rating

Corporate Rating

Omschrijving

Rating


Credit rating N.V. Eneco Beheer

BBB+/Stable/A-2

 

S&P statements

August 2, 2017 (N.V. Eneco Beheer)   S&P report - RatingsDirect
November 24, 2016 (Eneco Beheer)
  S&P report - RatingsDirect

Euro Commercial Paper Programme (ECP)

Een Euro Commercial Paper (ECP) programma is een standaard raamwerk met de belangrijkste condities waartegen kortlopende leningen aangegaan worden op de geldmarkt. Het ECP is niet gewaarborgd en niet achtergesteld.

Uitgever:

N.V. Eneco Beheer

Begeleidende bank:

ING Bank N.V.

Bedrag:

EUR 750.000.000

Dealers:

ABN AMRO Bank N.V.
Barclays Bank Plc
BNP Paribas
Citibank Europe Plc, UK Branch
Coöperatieve Rabobank U.A.
ING Bank N.V.
Natwest Markets

Ranking:

Senior Unsecured Notes

Rating:

A-2

Issue and Paying Agent:

Citibank, N.A., London Branch