Financiën

Geconsolideerde balans

8 MAART 2018
x € 1 miljoen
  Per 31 december 2017  Per 31 december 2016 
Vaste activa  
Materiële vaste activa 2.538 2.499
Immateriële vaste activa 976 282
Geassocieerde deelnemingen en joint ventures  111 60
Uitgestelde belastingvorderingen  27 5
Financiële vaste activa  
- Afgeleide financiële instrumenten
65 90
- Overige financiële vaste activa  111 76
Totaal vaste activa 3.828 3.012
     
Vlottende activa  
Activa aangehouden voor verkoop
214 12
Immateriële activa en voorraden
58 52
Handelsdebiteuren 650 500
Actuele belastingvorderingen  7 3
Overige vorderingen 244 996
Afgeleide financiële instrumenten  190 155
Liquide middelen 465 343
Totaal vlottende activa 1.828 2.061

Totaal activa

5.656

5.073


 
Groepsvermogen
   
Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Eneco Groep N.V. 2.866 3.118
Minderheidsbelangen 
Totaal groepsvermogen 2.869 3.121
     
Langlopende verplichtingen  
Personeelsvoorzieningen
10 7
Overige voorzieningen
94 72
Uitgestelde belastingverplichtingen  306 187
Afgeleide financiële instrumenten  45 56
Rentedragende schulden 453 388
Overige schulden 117 110
Totaal langlopende verplichtingen 1.025 820
     
Kortlopende verplichtingen    
Verplichtingen aangehouden voor verkoop 
Personeelsvoorzieningen 
Overige voorzieningen 
Afgeleide financiële instrumenten  181  129 
Rentedragende schulden  282  27 
Actuele belastingverplichtingen  52 
Handelscrediteuren en overige schulden  1.224  954 
Totaal kortlopende verplichtingen
1.762  1.132 

Totaal passiva

5.656

5.073

Credit Rating

Corporate Rating

Omschrijving

Rating


Credit rating N.V. Eneco Beheer

BBB+/Stable/A-2

 

S&P statements

September 17, 2018 (N.V. Eneco Beheer)   S&P report - RatingsDirect
August 2, 2017 (N.V. Eneco Beheer)   S&P report - RatingsDirect
November 24, 2016 (Eneco Beheer)
  S&P report - RatingsDirect

Euro Commercial Paper Programme (ECP)

Een Euro Commercial Paper (ECP) programma is een standaard raamwerk met de belangrijkste condities waartegen kortlopende leningen aangegaan worden op de geldmarkt. Het ECP is niet gewaarborgd en niet achtergesteld.

Uitgever:

N.V. Eneco Beheer

Begeleidende bank:

ING Bank N.V.

Bedrag:

EUR 750.000.000

Dealers:

ABN AMRO Bank N.V.
Barclays Bank Plc
BNP Paribas
Citibank Europe Plc, UK Branch
Coöperatieve Rabobank U.A.
ING Bank N.V.
Natwest Markets

Ranking:

Senior Unsecured Notes

Rating:

A-2

Issue and Paying Agent:

Citibank, N.A., London Branch

STEP Label: STEP identifier #0003050 https://www.stepmarket.org/web/directory/step-market-directory.html

Financiële resultaten 2017

Financiële resultaten 2017 | Eneco Groep