Prinses Amaliawindpark

60 windmolens voorzien 125.000 huishoudens van groene stroom

Op 23 kilometer voor de kust van IJmuiden ligt Prinses Amaliawindpark. Het windpark levert sinds 2008 stroom aan 125.000 huishoudens. Het windpark is het eerste Nederlandse windpark dat in dergelijk diep water, en op een dergelijk grote afstand van de kust "buiten de 12 mijls zone" werd gerealiseerd.

Locatiekeuze

Prinses Amaliawindpark ligt op 23 kilometer voor de kust van IJmuiden. Voor deze locatie is gekozen omdat het windpark op de meeste dagen niet zichtbaar zal zijn vanaf de kust, maar wel profiteert van de hogere en meer constante windsnelheden op zee. Daarnaast is bij de locatiekeuze gekeken om de effecten op de trekkende vogels zo klein mogelijk te maken.

Onderzoek impact windpark op zeeleven

Prinses Amaliawindpark is het eerste windpark dat op een dergelijke afstand is gerealiseerd. Het is belangrijk om te leren over de precieze effecten van het windpark op de omgeving.

 • Verandert het bodemleven in de buurt van de windturbines?
 • Komen er in het windpark minder of juist meer vissen voor dan buiten het windpark?
 • Hoeveel geluid produceren de windturbines onder water en hoe reageren bruinvissen daarop?
 • Onder welke weersomstandigheden kun je het windpark zien vanaf de kust?

Deze en andere vragen zijn onderzocht in het monitoringsprogramma. Dit programma liep tot 5 jaar na de bouw van het windpark.

Lees meer

85 soorten

Prinses Amaliawindpark is sinds 1 juli 2008 operationeel en sindsdien is er veel onderzoek gedaan naar de impact van het windpark op het zeeleven. Het onderzoek is uitgevoerd door verschillende onafhankelijke onderzoeksinstituten. De windmolens met de stortsteen rond de fundering, betekent een nieuw soort leefgebied in zee: hard substraat.

Het onderzoekscentrum eCOAST onderzocht dat drie jaar na de bouw zich al een soortenrijke gemeenschap heeft ontwikkeld: in totaal werden 85 soorten gevonden, vooral kreeftachtigen, gelede wormen, mosdiertjes en neteldieren.

Bruinvissen en zeevogels

Onderzoeksinstituut Imares deed onderzoek naar bruinvissen binnen en buiten het windpark. Uit het onderzoek blijkt dat er geen verschil was tussen de waarnemingen binnen en buiten het park. De onderzoekers denken daarom dat de aanwezigheid van dit windpark niet uitmaakt voor de bruinvissen.

Daarnaast onderzocht Imares hoe zeevogels reageren op offshore windparken. In het Prinses Amaliawindpark komen in het algemeen geen kustvogels voor. Het windpark veroorzaakt daarom geen verstoring van gevoelige vogelsoorten zoals duikers of zee-eenden. Aalscholvers profiteren van het windpark, ze maken gebruik van de werkplatforms op de turbines om uit te rusten en hun veren te drogen.

Meeuwen

Ook meeuwen worden vaak gezien in het windpark, maar sommige soorten lijken in het ene park wel en in het andere park niet te worden verstoord. Analyses van meeuwen zijn ingewikkeld, hun aanwezigheid hangt vaak samen met de aanwezigheid van vissersboten. In de windparken mag niet meer gevist worden, waardoor de aanwezigheid van meeuwen verklaard kan worden.

Sommige soorten vogels worden wel verstoord door het windpark, zoals Jan van Genten en zeekoeten. De aantallen in de windparken waren lager maar de soorten waren nooit volledig afwezig. De onderzoekers denken dat dat komt door de andere inrichting van het park.

Feiten en cijfers

  • 1
   Eneco Wind
   Aantal windmolens 60 windmolens
  • 2
   Vermogen per windmolen 2 MegaWatt
  • 3
   Windmolentype Vestas V80
  • 4
   Wat is de ashoogte? 60 meter
  • 5
   Wat is de bladlengte? 40 meter
  • 6
   Huishoudens 125.000
  • 7
   CO2-besparing 225.000 ton per jaar
  • 8
   Jaarlijkse opbrengst 422.000.000 kWh

Prinses Amaliawindpark in beeld

Aanleggen van de landkabel

Het installeren van de laatste turbine op de fundering

Impressie van het hele bouwproces

Plaatsen van de laatste funderingspaal

Verscheping van transformatorstation

Het ingraven van de 150kv kabel

Het leggen van de 22 kv kabel tussen de turbines

Openingshandeling

Transport en opslag windturbineonderdelen

Heb je nog vragen?

Stuur een bericht

Mail ons je vraag via onderstaande button.

E-mail

Prinses AmaliawindparkNoordzee

Contact
info@prinsesamaliawindpark.com