"Als je wilt en durft kan de transitie sneller"

- Eelco Blok, CEO KPN

Hoe kan je als groot bedrijf groeien én de duurzame transitie versnellen? KPN is door experts erkend als duurzaamste telecombedrijf ter wereld. We spreken CEO Eelco Blok over het nemen van ferme besluiten.

Eelco Blok interview, De nieuwe energie van Nederland | Eneco Groep

Gaat de transitie naar duurzame energie wat u betreft snel genoeg?
Ik vind dat het niet snel genoeg gaat en ik denk ook dat het sneller kan. Zeker als je kijkt wat we zelf als KPN gedaan hebben op dit vlak. We hebben een grote ambitie neergezet, vervolgens zijn we die ambitie gaan vertalen in plannen en die plannen zijn we gaan uitvoeren. Dat ging boven verwachting. Dus als je wilt en als je durft, dan kan er heel veel. Ik vind dat Nederland dat in zijn totaliteit moet doen.

Wat zijn de ambities van KPN?
In 2025 willen we bijna 100% circulair zijn als het om onze eigen productie gaat. Wij hebben al in 2011 de keuze gemaakt om 100% groene stroom te gaan gebruiken. Ik wind er geen doekjes om: daar hebben we investeringen voor moeten doen en lastige keuzes voor moeten maken. In eerste instantie namen we ons voor dat we in 2020 klimaatneutraal wilden zijn. Maar toen bleek dat we dat in 2015 al konden halen. Dat ging dus sneller en makkelijker dan we dachten. We hebben geïnvesteerd in ons netwerk om allerlei bedrijfsprocessen energiezuinig in te richten. Daarbij hebben we ons stroomgebruik teruggebracht. We dragen bij aan de ontwikkeling van duurzame smartphones. Ook werken we vaker op afstand, zodat we minder kilometers maken.

Verduurzaming is juist noodzakelijk om economisch gezond te blijven. Want om optimaal te profiteren van economische groei, moeten we verduurzamen.

Hoe kunt u als topman van KPN die transitie versnellen?
Het wordt soms lastiger om normale businessdoelen te halen als je ook klimaatdoelen wil bereiken. Vaak is het nodig om keuzes te maken die extra werk betekenen voor je personeel. In het aansturen van dat proces speelt een CEO een heel belangrijke rol.

We zijn klimaatneutraal, maar voor een stukje komt dat nog omdat we certificaten inkopen om CO2-uitstoot te compenseren. En dat is de CO2-uitstoot die gekoppeld is aan de vele KPN-auto’s die in Nederland rondrijden. Ook daar hebben we van gezegd, in 2025 moet de uitstoot van ons wagenpark CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat we heel snel moeten overstappen op duurzame auto’s.

In 2025 moet het KPN wagenpark CO2-neutraal zijn | De nieuwe energie van Nederland

Hoe belangrijk is het voor Nederland dat we duurzamer worden?
Voor mij maakt het allemaal niet meer zoveel uit, ik ben immers 60 jaar oud. Maar voor mijn kleinkinderen wel. We moeten zorgzamer omgaan met onze planeet. Nederland heeft veel kracht als het om innovatie gaat. We hebben een van de beste ICT-infrastructuren in de wereld. Nederland is ondernemend. Daarmee kan je een voorbeeldland worden, maar dat zijn we nu niet.

Windmolens op zee | De nieuwe energie van Nederland

Is de netto opbrengst in de plus? Dat vind ik lastig om aan te geven, maar verduurzaming, zeker als je naar de energietransitie kijkt, levert absoluut banen op.

In het bedrijfsleven denken sommige mensen dat verduurzaming economische groei tegengaat. Hoe ziet u dat?
Ik zie dat andersom. Verduurzaming is juist noodzakelijk om economisch gezond te blijven groeien. Want om optimaal te profiteren van economische groei, moeten we verduurzamen. Aan economische groei heb je niet zoveel als de aarde niet leefbaar is.

Hoe komt het dat niet alle bedrijven er zo over denken?
Je moet als bedrijf echt ferme besluiten durven nemen met grote consequenties. Iedere ondernemer weet dat dingen die op grote schaal gebeuren financiële gevolgen hebben. Daar is lef voor nodig. Het gaat om grote zaken, de kolencentrales sluiten bijvoorbeeld, dat is niet makkelijk.

Verduurzaming stimuleert economische groei | De nieuwe energie van Nederland

Is verduurzaming dan ook een banenmotor?
Zeker, kijk maar eens naar de windparken die nu gebouwd worden. Daar zijn heel veel mensen aan het werk. Ook investeringen in nieuwe technologie stimuleren banengroei. Is de netto opbrengst in de plus? Dat vind ik lastig om aan te geven, maar verduurzaming, zeker als je naar de energietransitie kijkt, levert absoluut banen op.

Voor ons is het belangrijk om klanten blij te maken, kosten laag te houden en aandeelhouders een rendement te geven. En het is ook mooi dat je met je dienstverlening iets teweegbrengt.

De burgemeester van Ameland, Albert de Hoop, is benieuwd naar wat u als telecombedrijf kunt toevoegen aan de duurzame beweging.
Eigenlijk is er in die zin weinig verschil tussen mij en de burgemeester van Ameland. We willen allebei doelen stellen, plannen maken en die plannen vervolgens uitvoeren. Ja, de uitvoering is anders, het gaat bij KPN om geld van aandeelhouders. Maar de visie is hetzelfde. Voor ons is het belangrijk om klanten blij te maken, kosten laag te houden en aandeelhouders een rendement te geven. En het is ook mooi dat je met je dienstverlening iets teweegbrengt. We zijn meer dan een leverancier van breedband, tv en data-communicatienetwerken. Als ICT-dienstverlener leveren wij tal van toepassingen waarmee zakelijke klanten veel energie kunnen besparen.

Brengt de duurzaamheidsbeweging groepen in de samenleving bij elkaar?
Nog te weinig, en dat begint natuurlijk al met de onderhandelaars in de kabinetsformatie. Ik ben uitermate benieuwd wat zij als ambities neer durven zetten. En daar zit best spanning tussen de verschillende partijen. Dat we in ieder geval de klimaatdoelen van Parijs halen, wat echt hartstikke ambitieus is. Maar laten we beginnen met het halen van de doelstellingen die we als Nederland al met elkaar hebben geformuleerd.

Daarbij vind ik dat veel meer mensen moeten beseffen dat ze verantwoordelijkheid moeten nemen. Als je op elkaar gaat wachten dan gebeurt er veel te weinig. Iedereen kan wat doen. Verschuil je niet achter de overheid. En tja, als je topman bent van een groot bedrijf, kan je er inderdaad meer aan doen dan een privépersoon of een klein bedrijf. Alhoewel je ook dan gewoon groene stroom kunt installeren en zonnepanelen kunt afnemen.


KPN legt groot deel groenestroomvoorziening
voor 10 jaar vast

KPN was jaren geleden een van de eerste beursgenoteerde Nederlandse bedrijven die volledig overging op duurzame energie.

Hoe ziet u de samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven?
De overheid kan door hardere eisen te stellen binnen haar inkoopbeleid al een stevige stap zetten. Nu gaat het toch nog te vaak om ‘wie is het goedkoopst’. Als de overheid dit oppakt is het thema duurzaamheid ineens heel dichtbij bij véél meer bedrijven.

De volgende CEO die we spreken is Roger van Boxtel van Nederlandse Spoorwegen. Wat zou u aan hem willen vragen?
Hartstikke goed dat de treinen rijden op windenergie, maar wat kan NS nog meer doen?

Lees verder

Albert de Hoop, burgermeester van Ameland | De nieuwe energie van Nederland

Albert de Hoop

"We noemen onszelf een kwajongensclub."

Saja Chander, Duurzame investeerder | De nieuwe energie van Nederland

Saja Chander

"Een business model combineren met impact uitoefenen."

Marjan van Aubel, Designer | De nieuwe energie van Nederland

Marjan van Aubel

"Esthetiek en de functionaliteit van zonnecellen."