‘Verduurzaming wordt belangrijk voor de economie’

- Jeroen de Haas, CEO van Eneco Groep

Jeroen de Haas is sinds 2007 CEO van Eneco Groep. Hij gelooft dat duurzaamheid draait om het herstellen van verbindingen, met maatschappelijke en economische groei als resultaat.

Interview Jeroen de Haas | De nieuwe energie van Nederland

Gaat volgens jou de transitie naar duurzame energie snel genoeg?
Phoeh, nee. Als je naar de feiten kijkt, de doelstellingen van de klimaattop in Parijs, dan gaat het niet hard genoeg. Er is afgesproken dat de opwarming van ons klimaat beperkt moet blijven tot twee graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Die grens komt nu wel heel dichtbij. Toch zit daar ook een nuance. De technologische vooruitgang op dit gebied gaat steeds harder en elektrisch rijden begint nu echt door te breken. Over deze versnelling ben ik optimistisch.

Hoe belangrijk is deze ontwikkeling voor de toekomst van Nederland?
Duurzaamheid heeft twee dimensies: het maatschappelijke- en milieubelang en het economische belang. Voor onze eigen maatschappelijke- en milieu veiligheid is het belangrijk dat de wereldwijde beweging sneller op gang komt. In de natuur staat alles met elkaar in verbinding. Als alleen Nederland haar productie verduurzaamt, is de impact niet voldoende. Dan is er het economisch belang. Daarin hebben we als Nederland enorme potentie. Duurzame energietechnologie is bijvoorbeeld een enorme groeisector in de wereldeconomie. Onze universiteiten hebben hierover erg veel kennis. De kans om hier als land groot in te worden, mogen we absoluut niet missen. Dan wordt verduurzaming ook een economisch feestje.

Die verduurzamingsslag maken we door slimme bouwtechnieken. Dat levert met name veel banen op in het midden- en kleinbedrijf.

Verduurzaming wakkert dus economische groei aan?
De wereldmarkt in schone technologie groeit razendsnel. Als we dit tempo als land gaan bijhouden, wordt verduurzaming een belangrijk onderdeel van het Bruto Nationaal Product. Doen we dat niet, dan worden we een achterblijvende economie.

Is het ook een banenmotor?
Ja! Dat zien we aan alle kanten. Energiebesparing in de bebouwde omgeving alleen al is een grote banenmotor. Te veel huizen zijn nu nog wat ik noem ‘lek’. Je stopt er warmte in en die warmte gaat er voor een groot deel ook weer uit. Daar is een enorme verduurzamingsslag nodig. Die maken we door alweer een Nederlandse expertise: slimme bouwtechnieken. Dat levert met name veel banen op in het midden- en kleinbedrijf.

Eneco neemt het initiatief voor de beweging ‘de nieuwe energie van Nederland’. Wat hoop je hiermee te bereiken?
Ik hoop dat het een massieve, onstuitbare beweging wordt die ons land meekrijgt. Dat het van Eneco Groep is interesseert me eigenlijk niet. Ik hoop dat al die andere bedrijven die iets waardevols bieden meedoen, ook als het concurrenten van ons zijn.

Wat voor barrières zitten deze beweging in de weg?
Allereerst is het nog een gebrek aan kennis. Hoe doe je dingen op een bedrijfseconomische manier? Met ’s nachts op zee opgewekte windenergie kun je de industrie verduurzamen. Dit soort techniek is best nieuw voor veel fabrieken, die hun processen moeten aanpassen. Prima te doen, maar je moet wel weten hoe het moet. Ook is er wettelijk veel meer experimenteerruimte nodig. In het nieuwe energiesysteem krijg je veel meer lokale bronnen van opwekking. Zonne-energie is de grootste maar je hebt er nog vele meer. Die passen niet allemaal in de huidige fiscale wetgeving. Geef wijken de ruimte om het zelf te regelen. In Den Haag gebeurt dat al in de wijk de Groene Mient.

Boer met zonnepanelen

Ik hoop dat al die andere bedrijven die iets waardevols bieden meedoen, ook als het concurrenten van ons zijn.

Wie moeten dan volgens jou het voortouw nemen in deze beweging?
Ik houd er niet van als de politiek zegt dat de burger of de bedrijven het voortouw moeten nemen. Maar ik houd er net zo min van als burgers en bedrijven het tegendeel opperen, namelijk dat alles bij onze politici ligt. Iedereen moet meedoen, vanuit economische overtuiging en in het maatschappelijk belang. Politici moeten werken aan regels en financiële steun. Bedrijven moeten radicaal hun bedrijfsmodel ombouwen. Doen ze dat niet, dan raken ze op termijn van de markt. Dat vind ik zo mooi aan KPN. Dat ze het duurzaamste telecombedrijf zijn zonder dat dit hun business schaadt, dankzij een sterke missie.

Missie en visie

  • Missie: Duurzame energie van iedereen.
  • Mens centraal stellen.
  • Samen met klanten en partners zoeken naar energieoplossingen die slimmer wonen, werken en leven mogelijk maken.

Hoe zorg je er als CEO van Eneco Groep voor dat zo’n missie werkelijkheid wordt?
In het begin moest ik vaak zeggen: zo gaan we het doen. Als reactie kwam er niet alleen begrip maar ook protest. Dus zei ik, nee we gaan het toch zo doen. Er is geen ruimte meer. ‘De klem’ heb ik het weleens genoemd. Zet je organisatie klem anders ontsnappen ze. Je brengt je overtuiging over en dan helpen techneuten - die er wel verstand van hebben - gewoon mee. Nu zie ik mijn rol bij Eneco Groep als aanjager, ruimte geven en luisteren.

Neem Jedlix bijvoorbeeld, een bedrijf dat slimme laadsoftware maakt voor elektrische auto’s. Als het hard waait, laden de batterijen op. Daar investeren we nu in. Maar dat soort initiatieven, en ik kan er nog veel meer noemen, komen echt niet van mij of van mijn collega’s in de top. Ze komen van slimme en bevlogen mensen binnen Eneco Groep, en ook bij onze partners.

Is jouw werk inmiddels makkelijker nu meer mensen duurzaam willen zijn?
Ja, maar het blijft een forse opgave omdat de transitie economisch verantwoord moet gebeuren. We moeten ook gewoon financiële resultaten boeken. Anders droogt onze investeringscapaciteit op en die hebben we hard nodig.

Brengt verduurzaming mensen dichter bij elkaar?
Duurzaamheid is niet een windmolen of een zonnepaneel, dat komt eruit voort. Duurzaamheid draait om het herstellen van verbindingen. Dat is een beetje filosofisch, maar ik meen het wel. Verbinding tussen mensen, zorgen voor elkaar en voor jezelf, dat leidt vanzelf tot verduurzaming. Zo houden we met elkaar onze leefomgeving, onze aarde leefbaar. Ik kan het niet bewijzen maar het is wel mijn overtuiging en ook steeds meer mijn ervaring.

Hoe duurzaam leef je dan zelf?
Toen ik in de raad van bestuur kwam deden onze monteurs een test waar mijn huis slecht vanaf kwam. Ik ben toen flink aan de slag gegaan om het huis gaan verbeteren, van isolatie tot zonnepanelen. Dat was toen nog best lastig. Bij Eneco Groep willen we dat juist makkelijker maken. Dus om dat zelf te doen was erg leerzaam. En mijn volgende auto is 100% elektrisch. Daar verheug ik me nu al op.

Duurzaamheid is niet een windmolen of een zonnepaneel, dat komt eruit voort. Duurzaamheid draait om het herstellen van verbindingen. En verbindingen leiden vanzelf tot verduurzaming.

Eerder sprak ik Anniek Mauser van Unilever. Deze laatste vraag komt van haar: hoe ga je deze beweging ook internationaal een succes maken?
In bredere zin hoort dit initiatief bij ‘one planet thinking’ en de internationale afspraken om CO2-uitstoot te verminderen. Stap voor stap kunnen we ons initiatief uitbreiden naar andere landen waar we klanten hebben.

One Planet Plan

Lees verder

Eelco Blok interview, De nieuwe energie van Nederland | Eneco Groep

Eelco Blok

"Als je wilt en durft kan de transitie sneller."

Interview Lex Hoefsloot | De nieuwe energie van Nederland

Lex Hoefsloot

"Duurzame startups zien elkaar niet als concurrenten."

Interview Mark Thiessen | De nieuwe energie van Nederland

Mark Thiessen

“Gewone mensen verdienen een grotere rol.”