“Ik rijd in één dag elektrisch naar Zuid-Frankrijk”

- Maarten Steinbuch, hoogleraar aan TU Eindhoven

Maarten Steinbuch is hoogleraar aan TU Eindhoven en bruggenbouwer tussen wetenschap en bedrijfsleven. Hij houdt zich bezig met lange termijn voorspellingen over technologie, maar bouwt ook mee aan duurzame vrachtauto’s.

Interview Maarten Steinbuch | De nieuwe energie van Nederland

Gaat de transitie naar duurzame energie snel genoeg?
Het gaat niet snel genoeg. Wel hebben we een heel actief beleid voor elektrisch rijden. En ik zie dat de aandacht voor windenergie toeneemt, daar ben ik erg blij mee.

Familie | Eneco Groep

Welke hindernissen zitten de beweging naar een duurzame economie in de weg?
We moeten consumenten veel actiever stimuleren om zonnepanelen aan te schaffen. Ik vind dat de overheid consumenten ook veel meer moet stimuleren om elektrisch te rijden. Dat gebeurt nu vooral bij zakelijk rijden. Waar ik me echt grote zorgen over maak is een gebrek aan een gevoel van urgentie bij de overheid. Ook moeten de bouw en de industriële sector geholpen worden in deze transitie.

Waar ik me echt grote zorgen over maak is een gebrek aan een gevoel van urgentie bij de overheid.

Welke hindernissen zitten de beweging naar een duurzame economie in de weg?
Ik denk dat de overheid in deze fase van de transitie een ontzettend belangrijke rol speelt als aanjager, als grote afnemer, als wetgever. Landen als Duitsland en Denemarken zijn ten aanzien van de opwekking van duurzame energie veel verder. Als Nederland moeten we zorgen dat we op zijn minst bijblijven met de rest van de wereld. Nog liever: voorlopen.

Hoe kunt u hier als wetenschapper aan bijdragen?
Ik onderzoek met mijn groep trends en ontwikkelingen op het gebied van vervoer en elektrisch rijden. Hoe kun je voorspellende modellen maken van de transitie? Die niet alleen twee jaar vooruit kijken, maar ook verder! Aan de andere kant leveren we bijdragen vanuit de technologie zelf. Ik doe nu bijvoorbeeld concreet technisch onderzoek met bedrijven om schonere vrachtwagens te krijgen.

Wilt u zo’n onderzoek uitleggen? Wat moeten we snappen?
We moeten snappen dat er ontzettend veel rare verhalen verteld worden over de levensduur van batterijen. Met 600 Tesla-rijders in de Benelux houden we bij hoe lang ze het uithouden. We voorspellen nu dat je er tenminste 500.000 kilometer mee kunt rijden. De levensduur van batterijen blijkt veel beter dan vaak wordt gedacht. Je kunt er zelfs dubbel zo lang mee doen als met een gewone auto. Als persoonlijk gebruiker van een elektrische auto heb ik ook gewoon gemerkt dat ik in één dag naar Zuid-Frankrijk kan rijden.

Tesla | Eneco Groep

De levensduur van batterijen blijkt veel beter dan vaak wordt gedacht. Je kunt er zelfs dubbel zo lang mee doen als met een gewone auto.

Hoe breng je die kennis dan aan de man? Het lijkt me wel lastig als je als professor zoveel dingen weet die andere mensen niet weten.
Ja, maar je moet ook wel geduld hebben hoor. Als je snel gefrustreerd wordt, dan kan je beter iets anders doen. Het is belangrijk dat je het verhaal keer op keer blijft vertellen en verschillende partijen verbindt. Ik ben nu bijvoorbeeld op weg naar Den Haag voor een grote vergadering over innovatie over duurzaam rijden met deelnemers uit de high tech, logistiek en de creatieve industrie. Inmiddels weet de pers mij ook te vinden.

Hoe belangrijk is deze duurzame transitie voor Nederland?
Het is voor iedereen noodzakelijk. Het leven op aarde is dramatisch aan het veranderen. De vraag is: ‘zijn we nog op tijd?’ Dat is natuurlijk ook wetenschap. Klimaatverandering is geen lineair verschijnsel. Het kan opeens veel sneller slecht gaan, bijvoorbeeld als de permafrost gebieden ontdooien. Omdat modellen niet perfect zijn, weten we niet wat er gaat gebeuren. Als het slechtste scenario uitkomt, dan zijn we al te laat. Vanuit een wetenschappelijk oogpunt zouden we gewoon op temperatuurverlaging moeten mikken, in plaats van op ‘een kleinere temperatuursverhoging’. Want als er gekke fenomenen ontstaan, moeten we die ook aankunnen.

Klimaatverandering is geen lineair verschijnsel. Het kan opeens veel sneller slecht gaan, bijvoorbeeld als de permafrost gebieden ontdooien.

Levert de transitie ook economische voordelen op?
We hebben hier potentieel enorm economisch gewin bij omdat het bedrijvigheid en nieuwe banen creëert. Kijk alleen al naar de laadpalen business. Mensen over de hele wereld weten nu dat wij daar in Nederland goed in zijn. Wij zijn een van de landen waar wordt geëxperimenteerd met opslag van duurzame energie in auto’s. Ik hoop dat de duurzaamheidsbeweging ook landelijk in een versnellingsfase komt omdat het economisch een factor van belang is. Er is geen tegenstelling meer tussen economie en duurzaamheid. Dat is een cruciaal gegeven om overheden en bedrijven samen te laten komen.

Rotterdam | Eneco Groep

Er is geen tegenstelling meer tussen economie en duurzaamheid. Dat is een cruciaal gegeven om overheden en bedrijven samen te laten komen.

We interviewen Katinka Abbenbroek van WNF. Wat wilt u haar vragen?
Welke gevolgen van klimaatverandering ziet ze nu al in de natuur?

Merkt u dat deze duurzaamheidsbeweging mensen bij elkaar brengt?
Ik vind het belangrijk dat elke innovatie of innovatiecyclus ertoe leidt dat samenwerken sneller en beter werkt. Kijk alleen al naar regio Eindhoven, waar ik al jaren werk en woon. We accelereren hier al tien jaar op het gebied van duurzame en technologische innovaties, omdat we elkaar helpen en inspireren.

Marjan Minnesma van Urgenda, heeft een vraag aan u: Lig je ook weleens wakker of krijg je depressieve gedachten als je aan het klimaatprobleem denkt?
Van nature ben ik een optimistisch mens, dus het is heel moeilijk om mij wakker te houden ’s nachts. Wel maak ik me zorgen of wij de klimaatverandering wel voldoende inschatten. Het klimaat is een combinatie van allerlei complexe fysische verschijningen over de hele wereld.

Lees verder

Interview Marjan Minnesma | De nieuwe energie van Nederland

Marjan Minnesma

“Met onze 6% duurzame energie liggen we als land enorm achter.”

Interview Jeroen Thijssen | De nieuwe energie van Nederland

Jeroen Thijsen

"Als je eenmaal met duurzame energie start, krijg je het virus te pakken."

Albert de Hoop, burgermeester van Ameland | De nieuwe energie van Nederland

Albert de Hoop

"We noemen onszelf een kwajongensclub."