We hebben maar één aarde

Op dit moment gebruiken we de aarde 1,6* keer meer dan wat zij aan kan. Steeds meer mensen zijn bezorgd over onze aarde en leven bewuster. Het is onze overtuiging dat iedereen energie en verduurzaming in eigen hand kan nemen. Dus ook de energietransitie en het tempo waarin deze zich voltrekt. Ons streven is om de energiebehoefte van onszelf en onze klanten binnen de grenzen van één leefbare planeet te krijgen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generaties na ons.

*bron: Living Planet Report 2016, WWF

One Planet Plan | Eneco Groep

One Planet

Man op een dak met zonnepanelen | Eneco Groep

Duurzame prestaties

Vrouw met sjaal in het zonnetje | Eneco Groep

Wat verstaan we onder duurzaam?

Duurzame bronnen | Eneco Groep

Onze bronnen