Onze
duurzame prestaties

De duurzame prestaties van Eneco Groep

Eneco Groep bindt zich met duurzame prestaties aan de afspraken die zijn gemaakt bij het Klimaatakkoord van Parijs om ruim onder de 2°C opwarming van de aarde te blijven. Daarnaast dragen we actief bij aan een schone lucht en het behoud van biodiversiteit.

Toegelaten tot Science Based Targets initiative

Met een streven van maximaal 1,5°C opwarming van de aarde was Eneco Groep het eerste Nederlandse bedrijf dat is toegelaten tot het Science Based Targets initiative (SBTi). Dit internationale initiatief helpt bedrijven bij de realisatie van duurzame resultaten om ruim binnen de 2˚C opwarming van de aarde te blijven zoals afgesproken in de Parijse klimaatafspraken.

Lees meer
Toegelaten tot Science Based Targets initiative | Eneco Groep

Zilver van Ecovadis

CSR Rating Ecovadis 2016 2016 m/z 2018, Silver | Eneco Groep

Het internationale Ecovadis beoordeelt bedrijven op duurzame prestaties en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Eneco Groep scoort de Silver Rating. Dat wil zeggen dat we bij de 30% best scorende bedrijven horen op het gebied van MVO.

De methode geeft bedrijven en organisaties de kans om leveranciers te vergelijken op het gebied van duurzaamheid, milieu en sociaal en ethisch werken. Ze maken daarbij gebruik van internationale MVO-normen zoals de Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact en ISO 26000.

Management van Health Safety Security Environment

We beschikken over een overkoepelend HSSE (Health Safety Security Environment) managementsysteem. Dit systeem beschrijft de basisprocedures en geeft bedrijfsonderdelen de mogelijkheid invulling te geven aan aanvullende managementsystemen. Zo hebben onze producerende assets een aanvullend managementsysteem, gecertificeerd op:

  • milieumanagement (ISO 14001 en/of NTA 8080),
  • assetmanagement (ISO55001),
  • kwaliteitsmanagement (9001).

Duurzaam resultaat: het stroometiket

Stroometiket over de herkomst van (duurzame energie - Eneco Groep

Klanten willen dat wij eerlijk zijn over de herkomst van onze duurzame energie. Daarom is er het stroometiket. Dit etiket laat zien uit welke bronnen onze energie afkomstig is en wordt gecontroleerd door de overheid via de ACM (Autoriteit Consument & Markt).

Duurzaam geproduceerde energie krijgt een Garantie van Oorsprong (GvO’s). Elke MWh groene stroom staat garant voor een GvO-certificaat. Onze particuliere en MKB-klanten ontvangen sinds 2011 allemaal 100% groene stroom.

Voor grootzakelijke klanten kopen wij nog een deel grijze stroom in. Dit komt deels uit onze gas- en warmtekrachtcentrales en deels kopen we dit in. Voor het ingekochte deel wordt een zogenaamde importmix gehanteerd, die een indicatie geeft van de bron. Hierdoor kunnen we elektriciteit uit kolen- en kerncentrales helaas (nog) niet helemaal uitsluiten.