De grenzen van één aarde respecteren

We geven zelf het goede voorbeeld

One Planet

Met One Planet dagen we onszelf, onze leveranciers en klanten uit om binnen de grenzen van onze aarde te opereren. Dit is niet alleen noodzakelijk voor de natuur, maar ook voor ons eigen welzijn en dat van volgende generaties. Want we hebben één aarde en daar moeten we duurzaam mee omgaan. Met onze missie ‘Duurzame energie van iedereen’ als stip op de horizon, geven wij daarin het goede voorbeeld.

Met One Planet bereiken we onderstaande ambities.

Met impact klimaatverandering tegengaan

Al onze activiteiten hebben impact op het milieu en onze aarde. Met die activiteiten verminderen we de emissies die luchtverontreiniging, klimaatverandering en verzuring veroorzaken. Negatieve gevolgen voor de biodiversiteit blijven op deze manier zo beperkt mogelijk.

Dit doen we door:

  • Te investeren in duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonneparken.
  • Ondersteunen van onze klanten met het verduurzamen van hun energieverbruik.

Lees alles over One Planet

Eén aarde: One Planet Eneco Groep

We geven zelf het goede voorbeeld

Het is binnen Eneco Groep vanzelfsprekend dat onze interne bedrijfsvoering duurzaam is. Alle energie die wij verbruiken in onze kantoren is opgewekt met wind en zon. Warmte en koude wordt op ons hoofdkantoor ingevuld met warmte/koude-opslag. Alleen met piekverbruik maken we gebruik van stadswarmte. Voor de panden waar nog aardgas nodig is, maken we gebruik van biogas.

We doen het samen met onze klanten

De grootste stappen voor One Planet maken we met onze klanten. Gelukkig zijn er steeds meer oplossingen beschikbaar voor consumenten en bedrijven.

  • Aan alle particulieren en MKB-klanten leveren we 100% groene stroom.
  • Onze zakelijke klanten kiezen steeds vaker voor groene energie. Van alle stroom voor de zakelijke doelgroep is 62% groen.
  • Mensen krijgen meer regie over hun gasverbruik met de Eneco WarmteWinner®. Deze hybride warmtepomp bespaart door het recyclen van restwarmte, zonder in te boeten op comfort.

Bronsamenstelling Eneco Holding 2015 | Eneco Groep

Selecteer om afbeelding te vergroten

Meer groene productie samen met onze klanten

We werken samen met bedrijven die ook een uitgesproken keuze hebben gemaakt in duurzaamheid. Zo maken we het aanbod groene energie groter en dragen we bij aan lokale verankering en acceptatie ervan.

We werken nauw samen met partners zoals:

Samenwerking Unilever | Eneco Groep

Unilever

Windpark Delfzijl Noord

Google

Windpark Autena

Royal Schiphol Group

Streven naar een 100% circulaire economie door duurzaam inkoopbeleid

Nederland streeft een volledige circulaire economie na in 2050. Eneco Groep ondertekende het ‘Grondstoffenakkoord’. Daarmee zeggen we dat we actief meedoen en dat we onze milieu-impact op de aarde verminderen. In een circulaire economie bestaat namelijk geen afval en worden grondstoffen volledig opnieuw ingezet in het economische systeem. Ons inkoopbeleid voorziet in deze ambitie.

Lees hier verder over ons beleid op maatschappelijk verantwoord inkopen

Duurzame mobiliteit voor medewerkers en klanten

Met One Planet leveren we met onze activiteiten in mobiliteit ook een actieve bijdrage aan schonere lucht. We maken het enerzijds onze klanten gemakkelijk met de laaddienstverlening bij elektrisch vervoer. Maar we kijken ook kritisch naar onze eigen organisatie.

In 2015 namen we het besluit om onze mobiliteit volledig te verduurzamen. In 2020 zijn we volledig gericht op:

  • duurzaam delen met het openbaar vervoer,
  • elektrische deelauto's,
  • fiets
  • of een combinatie.

En als het niet echt nodig is om te reizen, dan werken we thuis of elders en maken we gebruik van slimme communicatiemiddelen.

Best-in-class omgevingsmanagement

Eneco Groep staat midden in de samenleving. We betrekken de omgeving waarin we werken bij onze projecten. Nog vóór dat een project start, praten we met bewoners en bedrijven in de buurt.

Lees meer over onze duurzame initiatieven

Respect voor natuur en biodiversiteit

In alle activiteiten die Eneco Groep doet, streven we ernaar dat het niet ten koste gaat van biodiversiteit. Dit noemen we “No Net Loss”. Met pilots maken we inzichtelijk hoe No Net Loss van biodiversiteit haalbaar is. Bijvoorbeeld met de pilot om de onderwaternatuur te versterken bij windpark Eneco Luchterduinen.

Lees meer over hoe wij bijdragen aan No Nett Loss