Wat verstaan we
onder duurzaam?

Onze definitie van duurzame energie

‘Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties - om in hun eigen behoeften te voorzien - in gevaar te brengen’

bron: Our Common Future, VN-Commissie Brundtland

Wat is een duurzame energievoorziening?

Onze bronnen

Duurzame energie van iedereen

Sinds 2007 investeren we fors in duurzame productie van stroom door wind, zon en biomassa en in warmte infrastructuren. We zeggen nee tegen kolen en nee tegen kernenergie.

Onze bronnen