Investeren in duurzame energiebronnen

Duurzame energiebronnen zijn de toekomst

Jaarlijks investeren we vele miljoenen in duurzame energiebronnen. Eneco Groep heeft daarin een leidende positie. Om die positie te behouden gaan we meer groeien in hernieuwbare bronnen en verdubbelen we ons duurzaam opgesteld vermogen in de komende jaren. Specifiek zijn dat o.a. windparken, zonneparken en warmteprojecten. Lees hieronder meer over deze kansrijke alternatieve energiebronnen, die het mogelijk maken dat wij duurzame energie van iedereen maken.

Investeren in windenergie samen met partners

Windenergie is op dit moment de goedkoopste duurzame energiebron. Een windpark bouwen we niet voor onszelf, maar in opdracht van of samen met de klant. Met grote partners dringen we de CO2 terug door het verduurzamen van bedrijfsprocessen. Ook hebben we oog voor de omgeving waarin wij actief zijn. In een vroeg stadium betrekken we de mensen erbij die wonen of werken in de buurt van een windpark.

We bouwen windparken op land en op zee. Zo dragen we fors bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid. Enkele concrete voorbeelden van duurzame energie uit windenergie:

Koploper in grootschalige duurzame opwekcapaciteit

Duurzame opwek | Eneco Groep

Eneco heeft ruim 1 gigawatt (1.000 megawatt) duurzame opwekcapaciteit. Met windparken op land en op zee, met onze biomassacentrale en met zonneparken in Nederland, België, Groot-Brittannië en Frankrijk. Omgerekend is dat duurzame energie voor circa 850.000 huishoudens. Eneco Groep loopt voorop met investeringen in grootschalige opwekcapaciteit. Deze duurzame projecten dragen daar aan bij:

129 MW
  Windpark Eneco Luchterduinen
120 MW
  Prinses Amaliawindpark
62,7 MW
  Windpark Delfzijl
6 MW
  Zonnepark Ameland
30 MW
  Windpark Fosses-la-Ville (België)
3,5 MW
  Zonnepanelen op daken Audi Brussel (België)
12,1 MW
  Zonneproject Fonroche (Frankrijk)
42,5 MW
  Windparken Tullo & Twinshiels (UK)
69 MW
  Windpark Lochluichart (UK)
370 MW
  Windpark Norther in aanbouw (België)

Bekijk onze projecten

Zonne-energie heeft grote potentie

Van alle soorten duurzame energie is zonne-energie het snelst op grote schaal te benutten. In een uur is er meer zonne-energie op aarde dan we in een heel jaar kunnen verbruiken. Zonnepanelen hebben namelijk helemaal geen direct zonlicht nodig om stroom op te wekken. Alleen licht is al genoeg. Steeds meer klanten zien de eindeloze mogelijkheden van groene energie via zonne-energie.


8.000 voetbalvelden zonnepanelen

Een mijlpaal. Met 100 megawatt (MW) aan zonne-energie levert Eneco opnieuw het bewijs koploper te zijn in duurzame energie van iedereen.

 • 100 MW geïnstalleerd vermogen verdeeld over 420.000 zonnepanelen in België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk
 • Eneco levert vooral groene stroom aan bedrijven met wie we samenwerken
 • Samenwerkende partners zijn: PostNL, ADO Den Haag, sportcentrum Papendal, het Nationaal Militair Museum, Audi Brussel, Mars in UK
 • In België is Eneco de grootste zonne-energieproducent met 60 MW, dat zijn 250.000 zonnepanelen.
 • 60 MW staat gelijk aan het jaarlijkse stroomverbruik van 15.000 huishoudens
 • 250.000 zonnepanelen staan gelijk aan de totale oppervlakte van 4.000 hectare ofwel 8.000 voetbalvelden.

Duurzame energie voor het Kyocera stadium | Eneco Groep

 • 412 kilometer is de lengte als je de panelen achter elkaar legt. Dit is ongeveer de grens tussen Nederland en België
 • In 2020 komen er in België nog zeker 100.000 zonnepanelen bij.

En dat is nog niet alles.

Quote Paul Minjauw

“Ons doel is om nieuwe parken te combineren met slimme opslag zoals batterijen. Met batterijen slaan bedrijven en gezinnen de overtollige zonne-energie op. En kunnen die energie gebruiken wanneer de zon niet of niet genoeg schijnt. Zo vragen ze minder energie van het net.”
Paul Minjauw, directeur Solar & Storage Eneco

Warmte groeit om van gas af te komen

Met warmte verwarmen we huizen en kantoren met restwarmte afkomstig van elektriciteitsproductie uit de industrie. Van de diverse soorten energie groeit in de markt de vraag naar warmte (en koude) enorm. Dit komt vooral door de ambitie om huizen en de industrie van het gas af te brengen. Eneco werkt samen met Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden aan de grootste warmtepomp van Nederland om 10.000 huishoudens te voorzien van duurzame warmte.

Lees hierover meer

Michiel van den Berg, directeur Warmte & Koude | Eneco Groep

‘Warmte is een goed doorontwikkelde techniek met eindeloze mogelijkheden. Het is een van de beste voorbeelden van alternatieve energie. Als een gemeente snel stappen wil maken op weg naar duurzaam, dan is deze alternatieve energiebron dus een logische keuze. Zeker als gas verdwijnt uit de gebouwde omgeving, liggen er enorme kansen voor duurzame warmte. De basis, dat wil zeggen de infrastructuur, is er al. De technieken zijn volop in ontwikkeling.’

Michiel van den Berg, directeur Warmte & Koude

Al 10 miljoen gigajoule duurzame warmte voor Rotterdam

Met de grijze vuilniszakken die AVR dagelijks verwerkt krijgen tienduizenden woningen en honderden bedrijven in de regio Rotterdam jaarlijks warmte. Want: één vuilniszak staat goed voor zeven warme douchebeurten. Eneco bereikte begin 2017 de mijlpaal van 10 miljoen gigajoule warmte. De AVR-centrale levert via Leiding over Noord restwarmte aan het stadswarmtenetwerk in de regio.

Feiten en cijfers

 • Aantal woningen in het warmtenetwerk: 45.000
 • Enkele honderden bedrijven zijn aangesloten
 • Jaarlijkse CO2 -besparing ten opzichte van cv-ketel: 70%
 • Geleverde warmte: 10 miljoen gigajoule
 • Dat staat gelijk aan warmte voor 330.000 woningen per jaar

Bekijk onze projecten

Afbeelding Pex Langenberg, wethouder Rotterdam

“Dit sluit goed aan bij de klimaatdoelstellingen van Rotterdam. We willen de verduurzaming van de haven stimuleren en restwarmte van de industrie optimaal inzetten. De klimaatafspraken die in Parijs zijn gemaakt moeten zorgen dat onze lucht schoner en gezonder wordt om zo onze leefomgeving schoon en leefbaar te houden."
Pex Langenberg, wethouder van Rotterdam

Biomassa uit afvalhout

Bio-energie is elektriciteit en/of warmte, opgewekt door verbranding van biomassa en biedt als alternatieve energiebron dus enorm veel mogelijkheden. In onze bio-energiecentrale Eneco Bio Golden Raand zetten we houtsnippers van afvalhout om in groene stoom en stroom.

Houtsnippers leveren groene stroom en stoom op | Eneco Groep

‘Samen met Eneco slaan we een stevige slag in het verduurzamen van de chemie. Competitieve, duurzame stoom betekent een versterking van de toekomstbestendigheid van de energie-intensieve chemie. Het leidt tot een aanzienlijke reductie van onze CO2 voetafdruk, speerpunt in onze duurzaamheidsstrategie Planet Possible: met minder, méér doen.’
Knut Schwalenberg, directievoorzitter van AkzoNobel Industrial Chemicals


De CO2 die bij verbranding van biomassa vrijkomt, is gelijk aan de opname door bomen en planten van dezelfde omvang. Als de uitstoot en opname van CO2 binnen één generatie valt, wordt gesproken van een duurzame cyclus. Om die risico’s uit te sluiten werken we toe naar een gecertificeerde keten met een Better Biomass certificaat.

Gas als transitiebrandstof

Eneco heeft geen kolengestookte centrales en we zeggen ‘nee’ tegen kernenergie. We investeren fors in windenergie, zonne-energie, warmte en biomassa. Helaas is er de komende jaren nog onvoldoende capaciteit en flexibiliteit om iedereen van schone, groene energie te voorzien. Om die reden zetten we gas, als schoonste fossiele brandstof, in.

Enecogen

Enecogen is een van de schoonste en meest efficiënte gascentrales van Europa, dankzij de lage CO2-uitstoot, de hoge efficiency van 59% en de lage NOx-uitstoot. Als er minder zon of wind is, kan deze centrale elektriciteit leveren aan meer dan 1,4 miljoen huishoudens.

Eneco Gasspeicher

In het Duitse Epe slaat Eneco Gasspeicher aardgas op in twee cavernes op ongeveer 1.200 meter diep. Deze twee cavernes - ontstaan bij zoutwinning – hebben een capaciteit voor zo’n 100 miljoen m3 aardgas. Dit aardgas wordt onttrokken aan het Nederlandse gastransportnet als de prijs laag is. Als het gas weer nodig is of als de prijs stijgt, voegt Eneco het gas weer toe aan het Nederlandse net.

Terugdringen van gas

Tegelijkertijd willen we het gasverbruik voor de verwarming van huishoudens verder terugdringen. De Eneco WarmteWinner® is een hybride warmtepomp die bespaart op gas door het recyclen van restwarmte, zonder in te boeten op comfort.

Bekijk onze projecten