EnergieLab

Eneco heeft nieuw lab geopend over groene energie

Eneco opende 14 november haar deuren van het Eneco EnergieLab – een interactief educatiecentrum over duurzame energie – bij windmolenpark Autena in Vianen. Het EnergieLab is kosteloos toegankelijk voor groepen 7 en 8 en brugklassen uit heel Nederland. Het lab is een plek waar leerlingen leren door energie te beleven en waar ze opgeleid worden tot  Energie-experts van de toekomst.

Het is belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt aan het behoud van een leefbare aarde. Om bewustzijn van het milieu en de wereld om ons heen een plek in het onderwijs te geven, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderwijsdoelen geformuleerd waar dit programma perfect op aansluit. Denk  hierbij aan de onderwijsthema’s ‘Mens en Natuur’ en ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’.

Eneco opent de derde editie van het educatieve centrum - Eneco EnergieLab  Eerste energieles in het vernieuwde Eneco EnergieLab
Aanmelden Eneco EnergieLab

Ik vind alles leuk hier. Ik heb nooit geweten dat je in huis zoveel energie kon besparen en dat verspilling zoveel geld kost. 

Leerling Tom Snelders (10 jaar)