Midden in
de samenleving

Lokale duurzame energieprojecten: voor en met elkaar

Uw wensen en behoeften zijn belangrijk voor ons. We betrekken de omgeving waarin we werken bij onze duurzame energieprojecten, in Nederland en omringende landen. Nog vóór dat een project start, praten we met bewoners en bedrijven in de buurt. Bij grotere projecten doen we iets terug. Bijvoorbeeld door mensen in de omgeving te laten participeren in een energieproject of te helpen met het inrichten van een gebiedsfonds om lokale duurzame initiatieven te stimuleren.

Fondsen voor duurzame lokale initiatieven

Voor wat hoort wat. Voor een maximale samenwerking doen we in gebieden waar wij duurzame windprojecten ontwikkelen iets terug voor de omgeving. Het oprichten van een fonds bijvoorbeeld. Met lokale duurzame initiatieven maken we samen de leefomgeving een stukje mooier.

Eneco Luchterduinenfonds

Windpark Eneco Luchterduinen levert Nederland meer hernieuwbare energie

Met een speciaal fonds willen we inwoners van Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk betrekken bij het windpark op zee, windpark Eneco Luchterduinen. Met dit fonds steunen wij duurzame initiatieven die inwoners aandragen. Iedere twee jaar wordt het fonds uitgekeerd.

Lees hier meer over Eneco Luchterduinen Fonds

Gebiedsfonds Delfzijl

Eneco steunt broedeiland voor visdiefjes en Noordse Stern, Delfzijl

"We waren al langer bezig met de ontwikkeling van een broedplek voor visdiefjes en de Noordse Stern. Eneco realiseerde windpark Delfzijl Noord. Als tegenprestatie wilde Provincie Groningen dat Eneco meewerkte aan een broedeiland. We ontwikkelden het eiland echt samen. Wij hebben kennis van vogels, Eneco van de aanleg van dijken en taluds. Het is een duurzame plek waar de komende 25 jaar verschillende soorten vogels rustig kunnen broeden."

Silvan Puijman, beheerder Groninger Landschap

Windpark Delfzijl Noord levert hernieuwbare energie voor Nederland. Omwonenden betrekken we bij dit windenergie-project met een gebiedsfonds. Vijftien jaar lang storten we ieder jaar € 50.000 in het fonds. Met dit fonds steunen we initiatieven die bewoners, ondernemers en andere organisaties aandragen om de duurzaamheid, leefbaarheid en ecologie in het gebied te vergroten. Daarnaast legden we dichtbij het windpark een broedeiland aan. Voor de inrichting hebben we samengewerkt met lokale natuurgroepen als het Groninger Landschap en met Avifauna.

Lokaal duurzame energieprojecten in het Verenigd Koninkrijk

Nog voor de bouw van het Windpark Burn of Whilk, in de Schotse Hooglanden, werkten we nauw samen met de omgeving. De negen windturbines leveren sinds 2015 22,5 MW elektriciteit. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van 12.500 huishoudens. We storten zo’n € 6.000 per MW per jaar in een fonds voor de gehele levensduur van het project. Met dit geld financieren we duurzame projecten die worden ingebracht door de omgeving.

Lees meer over dit project

Lokale duurzame energieprojecten in Verenigd Koninkrijk