Over Eneco Groep

Op koers voor duurzame energie

Eneco Groep is een groep van bedrijven die op innovatieve wijze actief is in de energiesector. Met elkaar en samen met klanten en partners werken we aan de missie: Duurzame energie van iedereen, zodat mensen zelf de regie nemen over energie. Onze consistente koers levert resultaat op: we zijn koploper op het gebied van duurzame energie én innovatie. Nationaal en internationaal bieden we toegevoegde waarde aan consumenten en bedrijven met slimme producten en diensten gericht op duurzaamheid. En we leveren aantoonbaar een maatschappelijke bijdrage door het opwekken en leveren van groene energie via alternatieve energiebronnen.

Raad van bestuur

Eneco Groep wordt geleid door de raad van bestuur (RvB) die verantwoording aflegt aan de raad van commissarissen (RvC). De RvB beoordeelt onder andere de key performance indicators, bijvoorbeeld de voortgang op het gebied van duurzame innovatie.

Naar bestuur
Eneco Groep hoofdkantoor, motor voor duurzaamheid in energie
Eneco Groep: onafhankelijke energieonderneming, 53 gemeenten zijn aandeelhouder

Aandeelhouders

44 Nederlandse gemeenten hebben een aandeel in ons bedrijf. Hierdoor zijn we een zelfstandige en onafhankelijke energieonderneming en staan we midden in de samenleving. Met de hulp van al onze aandeelhouders stimuleren we de ontwikkeling van duurzaamheid in energie in Nederland én daarbuiten.

Naar aandeelhouders

Historie

Onze wortels gaan terug tot het midden van de negentiende eeuw. Na samenwerking en fusies van gemeentelijke nutsbedrijven ontstond in 1995 het huidige Eneco. Met Eneco Groep hebben we een portfolio van merken en bedrijven met wie we gezamenlijk onze missie “Duurzame energie van iedereen” waarmaken.

Lees meer
Ontstaansgeschiedenis & Historie | Eneco Groep
Algemene voorwaarden Eneco Groep

Onze voorwaarden en gedragsafspraken

Een uitstekende vertrouwensrelatie tussen Eneco en haar klanten en medewerkers is belangrijk. Wij sturen op duidelijke algemene voorwaarden, een integere werkwijze en voeren een actief compliance beleid. Op deze manier voldoen wij aan wet- en regelgeving.

Meer over onze voorwaarden en afspraken