Algemene voorwaarden

Onze gedragsafspraken

U wilt een betrouwbare, betaalbare en duurzame energieleverancier en u rekent op ons om er alles aan te doen om dat te realiseren. Dat begint met onze commerciële activiteiten. Niet alleen vragen we onze medewerkers om op een verantwoorde manier gebruik te maken van financiën, middelen en het milieu - we selecteren onze partners en leveranciers op basis van dezelfde criteria. Ze ondersteunen onze visie en werken met ons samen om onze duurzaamheidsstrategie te realiseren en duurzame technologieën te verbeteren. We vragen leveranciers zich aan bepaald gewenst gedrag te conformeren door middel van ondertekening van onze Supplier Code of Conduct (SCoC). De duurzame strategie van Eneco vormt het uitgangspunt voor alle inkooptrajecten en deze is vertaald in beleid waarin de uitgangspunten voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) zijn vastgelegd. Keuzes zijn niet alleen gebaseerd op prijs en kwaliteit, maar ook op maatschappelijke en ecologische criteria.

Daarnaast is een goede vertrouwensrelatie tussen Eneco en haar klanten en medewerkers belangrijk. Wij sturen op een integere werkwijze en voeren een actief compliance beleid. Op deze manier voldoen wij aan wet- en regelgeving. 
Lees de verklaring.