Onze historie

Op weg naar méér hernieuwbare energie

De wortels van Eneco gaan terug tot het midden van de negentiende eeuw. Na een historie van samenwerking en fusies van gemeentelijke nutsbedrijven ontstond in 1995 het huidige Eneco. Nog steeds zijn onze aandelen in handen van 53 Nederlandse gemeenten.

Gemeentelijke nutsbedrijven ontfermden zich in de tweede helft van de negentiende eeuw over de productie en levering van gas en elektriciteit. Hieruit is Eneco ontstaan. We staan dus aan de basis van de energievoorziening in Nederland. Inmiddels staan we vooraan waar het gaat om hernieuwbare energie en het vormgeven van de energietransitie.

Historische tijdlijn

Geschiedenis Eneco Groep: de weg naar méér hernieuwbare energie

Selecteer om de afbeelding te vergroten

2010 - heden

Royal Schiphol Group draait op Hollandse wind

2018: Royal Schiphol Group draait op Hollandse wind

Vanaf 1 januari 2018 draaien alle luchthavens van Royal Schiphol Group volledig op duurzame energie die in Nederland is opgewekt. Met deze bewuste stroomkeuze draagt Schiphol bij aan de versnelling van de ontwikkeling van duurzame elektriciteitsproductie in Nederland.

2017: NS vervoert elke dag 600.000 mensen op 100% windstroom van Eneco

Sinds januari 2017 rijden alle treinen op groene stroom van Eneco. Met deze overstap naar hernieuwbare energie is Nederlandse Spoorwegen de eerste vervoersmaatschappij ter wereld die 100% klimaatneutraal is.

2017: Norther offshore windpark

Dit wordt het grootste offshore windpark in België. De productie van duurzame energie uit windenergie staat gelijk aan het jaarlijks verbruik van bijna 400.000 gezinnen. Met dit windpark vergroten we het aanbod van duurzame energie aanzienlijk. En het is een mooie stap dichterbij het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Het park komt 23 km uit de kust te staan, tussen Oostende en Zeebrugge. In 2018 start de bouw van Norther. In 2019 is het offshore windpark operationeel.

2017: Splitsing Eneco, Stedin en Joulz

De Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) - in de volksmond de 'Splitsingswet' - bepaalt dat de netbeheeractiviteiten gescheiden moeten zijn van activiteiten op het gebied van productie, levering of handel van energie, het zogenaamde groepsverbod. Op 31 januari 2017 splitste Eneco Holding NV haar activiteiten. Per 1 februari 2017 staan er twee sterke nieuwe ondernemingen: het duurzame energiebedrijf Eneco Groep en het netwerkbedrijf Stedin Groep.

Eneco levert Unilever-locaties in Nederland duurzame energie

2016: Eneco en Unilever

Sinds 2016 bundelen Unilever en Eneco hun krachten. Alle Nederlandse Unilever-locaties draaien vanaf 2017 op Hollandse wind uit Windpark Eneco Luchterduinen. De doelstellingen van deze samenwerking reiken verder. Uiteindelijk willen we samen een duurzame community creëren. Bijvoorbeeld met ZonneHub van Eneco™. Met zonnepanelen op bedrijfspanden voorzien we omwonenden van schone energie.

Lees meer

Eneco & Google data-center op hernieuwbare energie

2016: Duurzaam Google-datacenter

In 2016 startten we de tienjarige samenwerking met Google, waarmee de afname van hernieuwbare energie in Nederland een flinke stimulans kreeg. De 19 windmolens in het windpark Delfzijl Noord draaien exclusief voor het Google-datacenter in de Eemshaven.

Lees verder

2016: Lokaal opgewekte energie: Highlands & Mearns Wind

2016: Lokaal opgewekte energie: Highlands & Mearns Wind

Met de gedachte 'Wie in de buurt woont, profiteert mee', lanceerde Eneco UK een lokaal energietarief voor de omwonenden van onze windparken in Moy, Lochluichart en Tullo. We noemen dit product Highlands & Mearns Wind. We werken nauw samen met Co-operative Energy, de grootste coöperatieve energieleverancier van het Verenigd Koninkrijk.

Lees verder

Partnership met NS - treinen rijden op hernieuwbare energie

2015: Partnership met NS

Dagelijks reizen 600.000 treinreizigers in Nederland 100% duurzaam op hernieuwbare energie in de vorm van windstroom. NS is daarmee de eerste ter wereld. De trein was al de meest duurzame manier van reizen voor langere afstanden. En dankzij het partnership met NS en andere spoorvervoerders, rijden alle elektrische treinen in Nederland volledig klimaatneutraal.

2014: Overname Dong Energy

2014: Overname Dong Energy

Eneco neemt 90.000 klanten en 89 medewerkers over van Dong Energy Sales, een onderdeel van het Deense energiebedrijf Dong. Hierdoor zien we ons klantenbestand groeien tot ruim 2,2 miljoen.

2014: bio-energiecentrale Bio Golden Raand in productie

2014: Bio Golden Raand in productie

In januari openden we officieel de deuren van onze bio-energiecentrale Bio Golden Raand in Delfzijl. Deze centrale is de meest efficiënte in de Benelux, zet afvalhout om in elektriciteit en is goed voor 49,9 MW duurzame energie.

2014: Aanleg Leiding over Noord

2014: Aanleg Leiding over Noord

Met de in 2013 gestarte aanleg van Leiding over Noord, die eind 2014 in bedrijf ging, kunnen grote hoeveelheden warmte naar Rotterdam verplaatst worden. Via dit 16,8 kilometer lange tracé transporteert Eneco restwarmte vanuit de industrie, via Vlaardingen en Schiedam, naar het stadsverwarmingsnet van Rotterdam. In de toekomst verwachten we ook in Vlaardingen en Schiedam gebouwen via dit net aan te kunnen sluiten op deze vorm van energie.

2013: Samenwerking Mitsubishi Corporation & Eneco t.b.v. windpark Eneco Luchterduinen

2013: Samenwerking Mitsubishi

Wij zetten een grote stap door een lange termijn samenwerkingsverband aan te gaan met het Japanse Mitsubishi Corporation (MC). MC neemt een belang van 50 % in het nieuwe windpark Eneco Luchterduinen dat wij ontwikkelen voor de Nederlandse kust.

2013: Eerste zonneproject in de UK

2013: Eerste zonne-energieproject in de UK

We startten met de ontwikkeling van ons eerste grote zonne-energieproject in Groot-Brittannië. Via een private elektriciteitsverbinding gaat de 10 MW aan duurzame stroom uit deze installatie direct naar de nabijgelegen Honda-fabriek bij Swindon.

2012:  Introductie van ESCo

2012: Introductie van Toon

Toon® is de revolutionaire thermostaat die klanten op ieder moment van de dag inzicht geeft in hun eigen energieverbruik en in de kosten daarvan. Bij de introductie meldden zich 30.000 geïnteresseerden aan. Momenteel hebben we – zowel in Nederland als het buitenland - ruim 350.000 Toon-thermostaten in gebruik.

2011: Start energielevering aan Belgische huishoudens

2011: Start energielevering aan Belgische huishoudens

Eneco betreedt als een challenger de Belgische markt voor levering van elektriciteit en gas aan particuliere klanten. In twee jaar tijd groeide het klantenbestand tot 300.000 contracten.

2011: Eneco neemt Oxxio over

2011: Eneco neemt Oxxio over

Eneco neemt Oxxio over van het Britse Centrica. Deze overname betekent een uitbreiding van onze duurzame leveringsportefeuille met ruim 426.000 klanten. Daarmee verstevigen we onze positie als een van de grote energieleveranciers van Nederland, met circa 2,1 miljoen klanten. Oxxio wordt als zelfstandig merk voortgezet. De klanten van Oxxio kunnen blijven rekenen op innovatieve oplossingen zoals slimme meters en scherpe prijzen voor duurzame stroom en gas.

Samen gaan we voor duurzaam | Eneco Groep

2011: Groene stroom voor alle retailklanten

Per 1 januari 2011 krijgen alle particuliere en MKB-klanten groene stroom van Eneco. Om dit te realiseren koopt Eneco voor deze klanten alleen nog groen in óf produceert het zelf de groene stroom door de inzet van hernieuwbare bronnen. Het aantal groene stroom-klanten is hierdoor bij Eneco in één keer ruim verdubbeld.

Eneco Groep werkt samen met het WNF

2011: Samenwerken met het WNF

Sinds 1 november 2011 werkt Eneco Groep samen met het Wereld Natuur Fonds. Eneco was het eerste energiebedrijf ter wereld dat het predikaat Climate Saver kreeg. In het internationale Climate Savers Programme maken bedrijven afspraken met WNF over de eigen CO2-reductie en over gebruik en productie van schone energie.

Samen delen we een belangrijke gedachte: One Planet Thinking (OPT). We hebben maar één aarde en daar moeten we zuinig op zijn. Sinds 2012 werken we aan OPT. Het helpt bedrijven om een strategie te ontwikkelen en deze te implementeren om binnen de grenzen van onze planeet te blijven. OPT kreeg internationaal zoveel bijval dat dit project in 2016 is overgedragen aan het World Wildlife Fund (WWF).

Lees meer over onze ambities

Ook in België is Eneco Groep een belangrijke duurzame energieleverancier

2010: Versterking Duurzaamheidsstrategie

De overname van delen van Econcern in 2009 betekent voor Eneco een versterking van de duurzaamheidsstrategie. De internationale activiteiten van Eneco in wind- en zonne-energie en biomassa zijn hiermee flink uitgebreid. In België zijn we een belangrijke duurzame energieleverancier. Dankzij onze focus op lokale productie van hernieuwbare energie zijn wij er in geslaagd uit te groeien tot een solide en snel groeiende leverancier, een top-5 speler in de Belgische zakelijke markt. Ook in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk realiseren we onze ambities op het gebied van duurzame energieproductie. Tenslotte zijn we wereldwijd actief in de handel in (duurzame) energieproducten en CO2-emissierechten.

2000 - 2010

 Eneco als duurzaam energiebedrijf voor de toekomst

2008: Eneco als meest toekomstgerichte energiebedrijf

In 2008 introduceerde Eneco haar duurzame strategie, met continuïteit van energie als doel en verduurzaming van energiewinning, energielevering en energieverbruik als enige realistische en rendabele weg om verder te komen. Visueel wordt de strategie ondersteunt met een nieuw logo en nieuwe huisstijl. In 2008 zijn de activiteiten van productie/handel/levering, netbeheer en infra ondergebracht in aparte bedrijven met elk een eigen naam en huisstijl. Door deze herinrichting zijn Stedin (voorheen Eneco Netbeheer) en Joulz (voorheen Eneco Infra) als kernbedrijf ontstaan.

Eneco Energie: fusie van zes regionale energiebedrijven in Nederland

2000: Naar ENECO Energie

In juli 2000 fuseerde Eneco met zes regionale energiebedrijven. De naam van de samengevoegde bedrijven werd ENECO Energie. Deze naam maakt direct duidelijk wat het bedrijf voor de klanten doet: energie leveren. De kabelactiviteiten werden namelijk overgenomen. Twee andere energiebedrijven werden via een overname aan Eneco toegevoegd. In 2003 werd het Utrechtse energiebedrijf REMU gekocht en geïntegreerd.

1900 - 2000

Oprichting Eneco in 1995, toen grootste energiebedrijf van Nederland

1995: Eneco wordt opgericht

De ontwikkelingen in de energiesector hadden niet alleen betrekking op grondstoffen, winning en productieprocessen, ook op organisatorisch vlak gebeurde er veel. Gas- en elektriciteits- bedrijven gingen steeds nauwer met elkaar samenwerken om zo een grotere efficiëntie te bereiken. In de loop van de jaren 80 vonden de eerste fusies plaats. De ‘nieuwe’ energiebedrijven waren niet langer (uitsluitend) in gemeentelijke handen. Volgens de wet kunnen gemeentebedrijven niet fuseren. Wel bleven de gemeenten als aandeelhouder bij de bedrijven betrokken. Inmiddels waren door fusies de energiebedrijven Den Haag, Dordrecht en Rotterdam ontstaan. In 1995 vormden ze samen een nieuwe organisatie: Eneco. Het stond voor “ENErgie en COmmunicatie”, wat te maken had met de kabelactiviteiten van twee van de fusiepartners. Op dat moment was Eneco, met 1 miljoen klanten, het grootste energiebedrijf van Nederland.

Gasfabrieken overbodig na vondst aardgas

1960: Gasfabrieken voortaan overbodig

De jaren 60 zouden een ware revolutie teweeg brengen, want er was een grote hoeveelheid aardgas gevonden in het Groningse Slochteren. Dat maakte de gasfabrieken, waar toen nog kolen gestookt werden, uiteindelijk overbodig. Het aardgas kwam immers rechtstreeks uit de grond. Wel was er een enorme ombouwoperatie nodig om de nieuwe bron te kunnen benutten. De gasfornuizen en kooktoestellen van de consument waren wel geschikt voor stadsgas, maar niet voor aardgas. Het gasleidingnet zelf moest ook gedeeltelijk worden vernieuwd.

Elektriciteitsmast | Eneco Groep

1950: Samen werken aan meer efficiency

Na de oorlog brak een nieuwe periode aan, ook voor de energie-bedrijven. In Zuid-Holland was enkele jaren eerder al het initiatief genomen om energiecentrales aan elkaar te koppelen. Rotterdam had een eigen centrale, net als Dordrecht, Gouda, Leiden en nog enkele andere steden in de regio. In deze tijd kwamen de eerste hoogspanningsleidingen, boven én onder de grond.

Rotterdam krijgt vanaf 1945 buizen in grond voor stadsverwarming

1945: Stadsverwarming voor Rotterdam

De oorlog was een turbulente periode voor ons land, er was gebrek aan eigenlijk alles. De energiebedrijven moesten, net als organisaties in andere sectoren, rantsoeneren. Ondanks de schaarste slaagden gemeenten er in om de energievoorziening redelijk op peil te houden. Rotterdam werd erg zwaar getroffen, het hart van de stad was weggebombardeerd. Bij de herbouw gingen dikke buizen de grond in voor stads- verwarming. Deze plannen waren al voor de oorlog gemaakt om de restwarmte van elektriciteitscentrales te gaan gebruiken voor het verwarmen van wijken. Hiermee volgde Rotterdam Utrecht, die al in de jaren 20 was begonnen met stadsverwarming.

Jaren 30: thuis douchen m.b.v. boilers en geisers

1930: Allemaal onder de douche en reclame voor gas

‘s Nachts was de vraag naar elektriciteit een stuk minder dan overdag. Om de productie en afname meer te spreiden werd ‘nachtstroom’ geïntroduceerd, elektriciteit tegen een voordelig tarief. Het gebruik van boilers en geisers werd steeds meer gepromoot en het werd zelfs mogelijk om de apparatuur te huren bij het gemeentelijk energiebedrijf. Steeds meer mensen konden (in eigen huis) een douche nemen en dat was precies de bedoeling van de beleidsmakers. Nederland zou er weer een stukje hygiënischer op worden! Ook in de jaren ‘30 maakte het gasbedrijf al reclame om de gasverkoop te vergroten. Bioscoopreclame was in die jaren heel gebruikelijk.

1800 - 1900

1880 De eerste elektriciteitscentrale, gestaag meer energiebedrijven

1880: Op weg naar energiebedrijven

Omstreeks 1880, dus niet lang na de start van de gasproductie, kwam nog een andere vorm van energie opzetten: elektriciteit. De eerste stad in Nederland waar met ‘stroom’ werd geëxperimenteerd was Rotterdam. In Kinderdijk werd de eerste elektriciteitscentrale gebouwd in 1886. Via een net werd de elektriciteit aan klanten geleverd. Het ging om een particulier initiatief, maar vrij spoedig gingen ook deze activiteiten over naar de gemeente. Langzaam groeide de productie en distributie van gas en elektriciteit naar elkaar toe en ontstonden er echte ‘energiebedrijven’.

1850: Betaalbare energie voor iedereen

Al vrij snel na de oprichting van de gasfabrieken begonnen de gemeenten zich over de activiteiten te ontfermen. De gasproducenten werden nutsbedrijven. Het proces dat de gemeenten in gang hadden gezet, leidde er uiteindelijk toe dat iedereen gas kon gaan gebruiken tegen betaalbare prijzen.

Elektriseermachine in het Teylers Museum

1800: De eerste vormen van energie

De geschiedenis van de energievoorziening in ons land gaat terug tot het midden van de negentiende eeuw. Rond die tijd werd een begin gemaakt met de productie van gas. Dat gebeurde door in fabrieksinstallaties steenkolen te verbranden. Het gas dat daarbij vrijkwam werd gebruikt voor straatverlichting en verlichting in woningen. De gasfabrieken waren in particuliere handen en door de geringe capaciteit was de gasprijs hoog. Alleen welgestelden konden zich gasverlichting en later ook -verwarming veroorloven. Minder gefortuneerden, de overgrote meerderheid, waren aangewezen op alternatieven, zoals het verstoken van hout.