Onze Missie & Strategie

De energietransitie is in volle gang

Missie: Duurzame energie van iedereen

Is het geen mooie gedachte als wij allemaal duurzame energie zelf in de hand hebben? Dat is geen toekomst meer, we zitten er middenin. Steeds meer mensen doen mee. Ze kiezen zelf hoe ze energie opwekken, verbruiken, opslaan en delen met anderen. We hebben maar één aarde en die mogen we niet zwaarder belasten dan strikt noodzakelijk. Eneco Groep zoekt als duurzaam energiebedrijf en innovator samen met klanten en partners naar energieoplossingen die slimmer wonen, werken en leven mogelijk maken.

Lees meer over onze missie
Missie: duurzame energie van iedereen

Strategie: groeien in hernieuwbare bronnen, energielevering en innovatieve diensten

Vader en kind bij de WarmteWinner van Eneco | Eneco Groep

De energietransitie draait om het overstappen van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen. Er vindt een verschuiving plaats van een centraal georganiseerd energiesysteem naar een systeem waarin we allemaal zelf onze energie regelen. Eneco Groep is meer dan een duurzaam energiebedrijf: wij verbinden pro-actief klanten en partners om samen te werken aan slimme en duurzame energieoplossingen en innovatieve producten en diensten.

lees hier meer over onze strategie