Groene stroom en
duurzame innovatie

Hoe blijven we als energiebedrijf relevant

De energietransitie is geen toekomst meer, we zitten er middenin. Steeds meer mensen zijn zich bewust van de noodzaak van verduurzaming. Consumenten en bedrijven nemen het heft in eigen handen. Daarom hebben wij een missie, namelijk duurzame energie van iedereen maken.

Man zwaait op dak met zonnepanelen | Eneco Groep

Versnellen en innoveren in de energiemarkt
Sinds 2007 loopt Eneco Groep voorop in de energiemarkt. Nu de energietransitie in volle gang is, is onze concrete opdracht: vernieuwen. We behouden onze leidende rol in de energiemarkt door verder te versnellen en innoveren.

Bieden van toegevoegde waarde
In een decentraal georganiseerd energiesysteem bepalen mensen zelf waar en hoe ze groene energie opwekken, hoe ze deze gebruiken, opslaan en delen. De traditionele grenzen tussen leverancier, producent en klant verdwijnen. Een bewoner of bedrijf kan het ene moment de rol van klant hebben, het andere moment die van producent en leverancier. Door deze verschuiving van rollen gaat onze verantwoordelijkheid veel verder dan het produceren en leveren van groene energie. We bieden toegevoegde waarde door mensen diensten en middelen te geven zodat ze zelf aan de slag gaan met energie.

Méns centraal stellen
Technologisch is al heel veel mogelijk, maar de energietransitie gaat niet sec over techniek. Het gaat over mensen en de keuzes die zij maken met behulp van techniek. Dat begint bij de méns centraal te stellen, in zijn dagelijks functioneren. Als we weten wat mensen echt willen, wat hen motiveert en beweegt, dan spelen we daar beter op in met innovatieve energie-oplossingen, producten en diensten. Deze werkwijze bepaalt onze stip op de horizon. Met de missie “Duurzame energie van iedereen” stellen we mensen in staat zelf de regie te nemen.