Missie van Eneco Groep

Duurzame energie van iedereen

Energietransitie & onze leidende rol

Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat we midden in een energietransitie zitten. De noodzaak om te verduurzamen wordt groter, in Nederland en omringende landen. Sinds 2007 loopt Eneco Groep voorop in de energiemarkt. Als koploper in de energietransitie bieden we innovatieve oplossingen, zoals geïntegreerde thuisoplossingen of flex-oplossingen voor bedrijven.

We werken samen met klanten en business partners om mensen in Nederland en omringende landen mee te nemen in die energietransitie. Consumenten en bedrijven nemen het heft in eigen handen. Daarom zien wij het als onze missie om duurzame energie van iedereen te maken.

Méns centraal stellen: dát versnelt de energietransitie

Technologisch is al heel veel mogelijk, maar de energietransitie gaat niet sec over techniek. Het gaat over mensen en de keuzes die zij maken met behulp van techniek. Dat begint bij de méns centraal te stellen, in zijn dagelijks functioneren. Als we weten wat mensen echt willen, wat hen motiveert en beweegt, dan spelen we daar beter op in met innovatieve energieoplossingen, producten en diensten. Deze werkwijze bepaalt onze stip op de horizon. Met onze missie “Duurzame energie van iedereen” stellen we mensen in staat zelf de regie te nemen. Wij zijn ervan overtuigd dat we met elkaar die energietransitie versnellen. In Nederland en omringende landen. Zo dragen we bij aan de doelstellingen in het Klimaatakkoord van Parijs.

Energietransitie lukt onder meer met meer zonnepanelen | Eneco Groep

Toegevoegde waarde bieden met passende oplossingen

De energietransitie is erop gericht dat we toewerken naar een decentraal georganiseerd energiesysteem. In zo’n systeem bepalen mensen zelf waar en hoe ze groene energie opwekken, hoe ze deze verbruiken, opslaan en delen. De traditionele grenzen tussen leverancier, producent en klant verdwijnen. Een bewoner of bedrijf kan het ene moment de rol van klant hebben, het andere moment die van producent en leverancier. Door deze verschuiving van rollen gaat onze verantwoordelijkheid veel verder dan het produceren en leveren van groene energie. We bieden toegevoegde waarde door mensen innovatieve diensten en middelen te geven zodat ze zelf aan de slag gaan met de verduurzaming van energie.